7 czerwca 2016

 

List został wysłany w dniu dzisiejszym, jego treść poniżej: 

 

 

 

07 czerwca 2016 r

List otwarty

Pani

Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów

Szanowna Pani Premier,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zwraca się do Pani z apelem o osobiste zaangażowanie w rozwiązanie jednego z najbardziej nabrzmiałych problemów polskiej służby zdrowia jakim jest brak sprawiedliwego systemu wynagradzania pracowników medycznych.

Wbrew pozorom nie jest to problem ograniczonej (chociaż wielkiej, bo liczącej kilkaset tysięcy) grupy pracowników, ale problem ogólnospołeczny, gdyż jego skutki dotykają też pacjentów i mają bezpośredni wpływ na dysfunkcjonalność publicznej ochrony zdrowia.  

W krajach nietotalitarnych, szanujących prawo i sprawiedliwość problem wynagrodzeń personelu medycznego w publicznej służbie zdrowia rozwiązany jest na jeden z dwóch sposobów: albo na drodze rynkowej, kiedy państwo refunduje swoim obywatelom rynkowe koszty leczenia – wówczas pensje personelu medycznego też mają rynkową wartość, albo na drodze dwustronnych, równoprawnych negocjacji między reprezentacją pracowników a faktycznym dysponentem środków publicznych, czyli – z reguły – państwem. Wówczas do tych wynegocjowanych wynagrodzeń dopasowane są ceny refundowanych świadczeń zdrowotnych.

W Polsce jest inaczej. Nie ma cen rynkowych i nie ma rynkowych wynagrodzeń. Nie ma też normalnych, równoprawnych negocjacji między państwem a reprezentacją pracowników.  Państwo narzuca dowolnie niskie (poza nielicznymi wyjątkami) ceny za refundowane świadczenia zdrowotne i zmusza szpitale do zbilansowania się, a pensje pracowników mają być buforem łagodzącym niedobór publicznych środków przeznaczonych na lecznictwo. Każdy realny sprzeciw pracowników wobec tej niesprawiedliwości, np. w postaci strajku, traktowany jest przez rządzących jako „porzucenie chorych”.  Ten szantaż moralny stosowany przez państwo wobec pracowników medycznych jest podstawą utrzymania niesprawiedliwego sytemu.  

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy od wielu lat zwracał się do kolejnych rządów, również do obecnego o rozwiązanie tego problemu – bezskutecznie. W ostatnich miesiącach także grupa 9 związków zawodowych skupiających wszystkie zawody medyczne w specjalnym liście do Pani Premier wysunęła podobny postulat. Nie odpowiedziała Pani na ten list. W ostatnich dniach w podobnym tonie wypowiedział się NSZZ Solidarność.

Apelujemy do Pani Premier o nielekceważenie tego problemu i osobiste zaangażowanie się w rozwiązanie jednego z najbardziej nabrzmiałych problemów polskiej służby zdrowia jakim jest brak sprawiedliwego systemu wynagradzania pracowników medycznych. Jest oczywiste, że przerasta to możliwości samego Ministra Zdrowia, bo musi wiązać się z istotnym zwiększeniem nakładów na publiczną opiekę zdrowotną.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu