7 stycznia 2013


Bydgoszcz 7 stycznia 2013r.


List OZZL do lekarzy internistów


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy ,


Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy rozpoczął przygotowania do akcji polegającej na równoczesnym, masowym zwolnieniu się z pracy lekarzy zatrudnionych w zakładach finansowanych przez NFZ. Celem akcji jest zmuszenie rządzących do rozwiązania najważniejszych problemów dotyczących wykonywania zawodu lekarza, a pośrednio do wprowadzenia racjonalnych zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce.


Chcemy doprowadzić do stworzenia trwałych zasad wynagradzania lekarzy zatrudnionych w publicznej służbie zdrowia, przewidujących odpowiednią wysokość wynagrodzeń (za jeden etat, aby lekarze nie musieli dorabiać w licznych pracach dodatkowych) i mechanizm ich waloryzacji.

Lekarze muszą mieć prawo do corocznego płatnego urlopu szkoleniowego i do odliczania od podstawy opodatkowania kosztów kształcenia podyplomowego (bez względu na podstawę zatrudnienia).

Konieczne są zmiany w przepisach dotyczących wypisywania recept refundowanych, aby lekarz nie był zobowiązany do weryfikowania uprawnień pacjenta do refundacji ani do określania stopnia refundacji.

Wiemy, że bez zdecydowanego nacisku z naszej strony rząd nic w tej sprawie nie zrobi.


Podstawą akcji mają być lokalne porozumienia wszystkich lekarzy zatrudnionych w szpitalach w danym województwie lub kilku powiatach. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że sytuacja poszczególnych lekarzy zatrudnionych nawet w tym samym szpitalu może różnić się od siebie nieraz znacząco – w zależności od specjalności. Dlatego alternatywą dla takich powszechnych porozumień mają być porozumienia obejmujące jedną, określoną specjalizację – w danym województwie, kilku województwach, a jak się uda, to w całym kraju. Proponujemy aby podstawą formalno-prawną dla takich porozumień było „zrzeszenie” lekarzy danej specjalności, powołane na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Zasadniczym celem takiego zrzeszenia będzie wynegocjowanie z rządem lub z dyrektorami szpitali nowych, właściwych warunków pracy i płacy. (zgodnych z postulatami OZZL i samorządu lekarskiego).


Samo powołania zrzeszenia – oczywiście – nie wystarczy do osiągnięcia zakładanego celu. Aby go osiągnąć, trzeba będzie zwolnić się grupowo z pracy –w ramach danej specjalności – w całym województwie, kilku województwach lub najlepiej w całym kraju i zmusić w ten sposób rząd lub dyrektorów szpitali do negocjacji. Istniejące zrzeszenie ułatwi takie działanie, pokaże lekarzom ich siłę i zintegruje ich. Zarząd Krajowy OZZL opracował wszystkie materiały potrzebne do założenia zrzeszenia.


Zwracamy się do Państwa – lekarzy internistów, zatrudnionych w zakładach finansowanych ze środków NFZ – jako do pierwszej grupy specjalistów, którym proponujemy utworzenie takiego zrzeszenia.


Wiemy, że położenie internistów – wskutek różnych zmian organizacyjnych – stało się szczególnie trudne: ich specjalizacja straciła należną pozycję, nie ma jej formalnie w POZ, nie ma w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, a w szpitalach jest lekceważona wobec istnienia węższych podspecjalizacji internistycznych. Odzwierciedleniem takiego traktowania są wynagrodzenia internistów, które należą do najniższych wśród lekarzy.


Wiemy, że różne środowiska, na czele z Towarzystwem Internistów Polskich próbowały zmienić ten stan rzeczy. Jednak ich argumenty merytoryczne, nie poparte żadną siłą, były przez rządzących i NFZ lekceważone. Trudno też wymagać aby stowarzyszenie naukowe zajmowało się warunkami pracy i płacy lekarzy.


My proponujemy organizację, której celem będzie – wyłącznie – wywalczenie właściwych warunków pracy i wynagradzania lekarzy internistów oraz przywrócenie ich specjalizacji należnej jej pozycji.


W połowie lutego bieżącego roku zorganizujemy w Warszawie pierwsze spotkanie osób, które wyrażą gotowość uczestniczenia w tworzeniu takiego zrzeszenia internistów. Prosimy, aby osoby zainteresowane udziałem w tym spotkaniu zgłosiły ten fakt na adres zarządu krajowego OZZL: ozzl@ozzl.org.pl .


Prosimy również zgłaszać szpitale, do których mogą przyjechać przedstawiciele OZZL aby przedstawić szczegóły dotyczące planowanych działań. Termin takich spotkań zostanie uzgodniony z osobami zgłaszającymi.


Na stronie internetowej OZZL w zakładce: Zrzeszenie Internistów Ubezpieczenia Zdrowotnego znajdują się wszystkie materiały dotyczące proponowanego przedsięwzięcia.


Zapraszamy

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL, lekarz internista


Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie