28 grudnia 2017

 

Bydgoszcz dnia 28 grudnia 2017 r.

KOMUNIKAT ZK OZZL

w sprawie listu otwartego do Prezydenta RP

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że w dniu dzisiejszym zwrócił się z listem otwartym do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. List zawiera prośbę o podjęcie przez Prezydenta inicjatywy opracowania Narodowego Programu Naprawy Ochrony Zdrowia w Polsce i rozpoczęcie jego realizacji w 2018 roku oraz włączenie go w cykl obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Z inicjatywą listu otwartego i ideą opracowania Narodowego Programu Naprawy Ochrony Zdrowia w Polsce wystąpił członek Zarządu Krajowego OZZL dr Jacek Cieżkowicz – jeden z uczestników ostatniego protestu głodowego lekarzy, a bezpośrednim impulsem do tej inicjatywy był brak konstruktywnej odpowiedzi Rządu RP na ten protest i inne działania środowiska lekarskiego w ostatnim czasie.  

Zarząd Krajowy OZZL 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

list otwarty w pdf – tutaj

 

oraz jego treść poniżej:

 

 

 Bydgoszcz 28.12.2017             

               

List  Otwarty

                                Pan

                                                                Andrzej Duda

Prezydent

                                Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się do Pana jako reprezentacja lekarzy polskich, jedyny związek zawodowy w Polsce, uznany przez sąd za reprezentatywny dla zawodu lekarza.

Od  czasu  transformacji ustrojowej, czyli od  prawie  30 lat, ochrona zdrowia w Polsce  boryka się  z coraz większymi  problemami i nikt, jak dotąd, nie podjął skutecznej próby jej naprawy. Błędy  poprzednich ekip rządzących doprowadziły ją na skraj katastrofy. Można wymienić cały szereg negatywnych cech, która charakteryzują  obecny stan publicznej ochrony zdrowia w naszym kraju. Są to: braki finansowe, wynikające z najniższych nakładów na  zdrowie obywateli w całej Unii Europejskiej, zagmatwane zasady  finansowania  procedur medycznych, najczęściej nieadekwatne do  rzeczywistych ich kosztów, braki  fachowych  pracowników medycznych, emigracja lekarzy, związana z niskimi wynagrodzeniami w  publicznej służbie zdrowia, przepracowanie tych lekarzy i innych pracowników medycznych, którzy zostali w Kraju, obniżenie jakości świadczonych usług medycznych, długie kolejki do leczenia i diagnozowania, niewydolność szpitalnych oddziałów ratunkowych, nadmierna biurokracja itp. Wszystkie te negatywne zjawiska prowadzą do coraz  gorszego zaspakajania potrzeb  zdrowotnych Polaków. Dramatyczne protesty środowiska medycznego, w tym niedawny protest głodowy lekarzy  rezydentów nie doprowadziły do wypracowania rozwiązań dających nadzieję  na  poprawę sytuacji.

Wobec powyższego, zwracamy się do Pana, Panie Prezydencie o podjęcie inicjatywy opracowania Narodowego Programu Naprawy Ochrony Zdrowia w Polsce i rozpoczęcie jego realizacji pod Pana  Patronatem w 2018 roku, włączając go w cykl obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej. Czy zdrowie Polaków nie jest tego warte?

Z taką prośbą zwracamy się do Pana jako lekarze kierujący się nakazem etycznym naszego zawodu: salus aegroti suprema lex est. Jak napisano w naszym kodeksie etyki: „Mechanizmy rynkowe, nastawienia społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady”

Z najwyższym szacunkiem:

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Jacek Cieżkowicz – członek Zarządu

Do wiadomości

Pan Prezes Rady Ministrów Rządu  RP – Mateusz Morawiecki

Pan Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł

Media.