22 czerwca 2015

 

Bydgoszcz  22 czerwca 2015r.

 

Oświadczenie

w sprawie zakończenia strajku pielęgniarek w Wyszkowie i konsekwencji wypowiedzi ministra zdrowia dotyczącej strajku w ochronie zdrowia

 

 

Zarząd Krajowy OZZL z zadowoleniem przyjął informację, że strajk pielęgniarek w Wyszkowie zakończył się podwyżkami płac, cofnięciem decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym strajkujących pielęgniarek i realizacją innych zgłoszonych przez pielęgniarki postulatów.

Ten strajk, podobnie jak setki innych strajków, które odbyły się w ostatnich 20 latach w polskich szpitalach  udowodnił, że nie ma innej niż strajk (albo grupowe, zorganizowane, zwolnienie się z pracy) metody poprawy warunków pracy i płacy lekarzy, pielęgniarek, techników i innych pracowników medycznych. Nie ma bowiem w systemie publicznej ochrony zdrowia w Polsce żadnych „pokojowych”, cywilizowanych metod negocjowania warunków pracy i płacy. Żadna też inna i łagodniejsza niż strajk metoda protestu nie jest poważnie traktowana przez dyrektorów szpitali i – przede wszystkim – przez rządzących (niezależnie, kto rządzi). Każdy zatem, kto w obecnych warunkach odrzuca strajk jako metodę protestu w ochronie zdrowia, odrzuca de facto  jakąkolwiek możliwość poprawy warunków pracy i płacy pracowników medycznych i chce aby byli oni traktowani jak „wyjęci spod prawa” niewolnicy.

Wobec powyższego, jeżeli nowy minister zdrowia jest przeciwny strajkom, a jednocześnie nie chce traktowania personelu medycznego jak pozbawionych praw niewolników, powinien wprowadzić w życie jakąś formę grupowych negocjacji dotyczących warunków pracy i płacy personelu medycznego. Muszą one być prowadzone na szczeblu ogólnopolskim z udziałem rządzących. To rząd bowiem decyduje o nakładach na publiczne lecznictwo oraz – pośrednio – o cenach, jakie NFZ płaci za poszczególne świadczenia. Są to elementy, które wprost determinują warunki pracy i wysokość płac pracowników ochrony zdrowia.  

Wzywamy zatem ministra zdrowia do podjęcia na szczeblu krajowym negocjacji ogólnopolskiego układu zbiorowego pracy dla pracowników służby zdrowia. Ustalmy wspólnie i bez strajku wysokość wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia, normy zatrudnienia i inne warunki pracy – aby były one bezpieczne dla pracowników i pacjentów.

Oczekujemy Pan odpowiedzi Panie Ministrze!

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Otrzymują:

–  media

– minister zdrowia   

 

oświadczenie i list  w pdf – tutaj 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie