27 września 2011

 

Zmiany wprowadzone ostatnio przez MZ dotyczące zasad kontraktowania AOS (pozbawiające możliwości kontraktowania świadczeń przez lekarzy z I stopniem specjalizacji) oraz wcześniejsze zmiany w rozporządzeniu dotyczącym specjalizacji skłoniły ZK OZZL do sformułowania ogólnego stanowiska, które prezentujemy poniżej:

 

 

Bydgoszcz, dnia 17.09.2011.

 

 

STANOWISKO ZK OZZL

z dnia 17 września 2011r,

dotyczące pozbawienia lekarzy specjalistów I stopnia praw nabytych

 

W związku z nowelizacją rozporządzenia MZ ws. specjalizacji lekarzy oraz rozporządzenia MZ z dnia 27 maja 2011r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Zarząd Krajowy OZZL stwierdza, że:

lekarze specjaliści I stopnia posiadają prawa nabyte do wykonywania zawodu lekarza w ramach systemu zabezpieczenia społecznego.

 

Zarząd Krajowy OZZL