14 marca 2011

 

 

Stanowisko ZK OZZL z dnia 11 marca 2011 r.

Dotyczące umów o zakazie konkurencji podpisywanych przez dyrektorów szpitali z lekarzami

 

Coraz częstsze w ostatnim czasie przedkładanie lekarzom do podpisania umów o zakazie konkurencji dowodzi, że pracodawcy (dyrektorzy) dostrzegli w końcu, iż to lekarze są największym „dobrem” szpitali i to od nich najbardziej zależy pomyślność finansowa zakładów. Jest to zjawisko pozytywne.

Podpisanie przez pracownika takiej „lojalnościowej” umowy ogranicza istotnie możliwość dorabiania przez niego w innych miejscach pracy, dlatego ZK OZZL zaleca lekarzom

aby:

1.     Za każdym razem, przed podpisaniem umowy dobrze przeanalizowali jej treść pod względem prawnym: czy nie zawiera ona niedopuszczalnych warunków (np. zakazu dodatkowej pracy w ogóle), które przekraczałyby przepisy prawa pracy i przesądzały o jej nieważności.  Wskazana jest konsultacja z prawnikami w tej sprawie.

 

2.   Idąc wzorem wysokokwalifikowanych pracowników w innych branżach wyrażali zgodę na podpisanie umowy o zakazie konkurencji tylko pod warunkiem odpowiedniej rekompensaty finansowej ze strony pracodawcy. W ocenie OZZL rekompensata ta nie powinna być mniejsza niż 50 % wzrost pensji zasadniczej.

 

3.   W przypadku, gdy ilość lekarzy objętych umową o zakazie konkurencji miałaby być duża, organizacja terenowa OZZL (zakładowa lub międzyzakładowa) wstąpiła w spór zbiorowy z dyrekcją szpitala żądając odpowiedniego (co najmniej 50%) wzrostu płac zasadniczych dla lekarzy w zamian za zgodę na podpisanie przez nich umowy „lojalnościowej”.

Jednocześnie ZK OZZL przypomina lekarzom, że pracownik nie ma obowiązku podpisania umowy o zakazie konkurencji. Musi się jednak liczyć z tym, że w przypadku odmowy, dyrektor szpitala może uznać tę odmowę za powód do rozwiązania z lekarzem umowy o pracę (w trybie normalnym). Wówczas przysługuje lekarzowi prawo do wystąpienia z pozwem do sądu pracy o uznanie rozwiązania umowy o pracę za bezskuteczną. Sąd rozstrzygnie, czy przedstawiona do podpisania umowa o zakazie konkurencji miała podstawy prawne ( czy nie przekraczała upoważnienia zawartego w przepisach prawa pracy) i czy powód w postaci odmowy jej podpisania przez lekarza był wystarczający do rozwiązania z lekarzem umowy o pracę.

Zarząd Krajowy OZZL           

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie