5 maja 2010

 

Nieudana próba nowelizacji dyrektywy o czasie pracy wskutek braku zgody Parlamentu Europejskiego na propozycje przygotowane przez Komisję Europejską (pamiętna demonstracja związkowców lekarzy w Strasburgu z udziałem OZZL w grudniu 2008)  spowodowała, że rozważane są nowe propozycje nowelizacji tej dyrektywy. W związku z powyższym do „partnerów społecznych” rozsyłany jest komunikat zawierający pytania odnośnie ewentualnych zmian w tym zakresie. Treść tego komunikatu przedstawiamy tutaj,

 

a stanowisko ZK OZZL dotyczące prób nowelizacji dyrektywy, przyjęte w formie uchwały na ostatnim posiedzeniu ZK w dniu 23 kwietnia 2010r przedstawiamy poniżej:

 

 

 

Uchwała nr 2

ZK OZZL z dnia 23 kwietnia 2010r

 

Dotycząca stanowiska OZZL w sprawie propozycji zmian dyrektywy UE o czasie pracy

 

 

W związku z pojawiającymi się propozycjami zmiany dyrektywy UE o czasie pracy, ZK OZZL prezentuje następujące stanowisko, które będzie także prezentowane przez przedstawicieli OZZL w FEMS i w innych gremiach na poziomie struktur UE:

 

Przepisy dyrektywy UE o czasie pracy, w odniesieniu do lekarzy, powinny zawierać następujące regulacje:

1.     czas pracy lekarzy jest ograniczony do 48 godzin tygodniowo wraz z nadgodzinami,  niezależnie od  formy zatrudnienia, od ilości i rodzaju miejsca wykonywania zawodu oraz od  ilości pracodawców;

2.     okres rozliczeniowy (czasu pracy) nie powinien przekraczać 4 miesięcy; 

3.     cały okres dyżuru pełnionego w zakładzie pracy jest traktowany jako czas pracy;

4.     11 godzinny czas odpoczynku przysługujący w każdej dobie jest  udzielany lekarzowi dyżurującemu natychmiast po dyżurze

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie