28 lutego 2015

 

Tekst sprostowania, przekazany do mediów – tutaj w pdf

 

 

 

oraz poniżej:   

 

Bydgoszcz dnia 28 lutego 2015r.

Sprostowanie ZK OZZK

Dotyczące skargi do samorządu lekarskiego  w sprawie nieetycznego zachowania lekarza Bartosza Arłukowicza, ministra zdrowia

W związku z tym, że w niektórych  mediach pojawiła się w dniu wczorajszym informacja, iż OZZL złożył do samorządu lekarskiego skargę na nieetyczne postępowanie Bartosza Arłukowicza za jego krytykę wobec lekarzy (w czasie konfliktu MZ z PZ), Zarząd Krajowy OZZL przypomina, że Związek złożył skargę nie z powodu tego, iż minister krytykował lekarzy, ale że  przez swoje publiczne wypowiedzi permanentnie i świadomie (w opinii OZZZL) podważał zaufanie do zawodu lekarza, przez co naruszył art. 1 ust. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

W ocenie OZZL minister zdrowia i lekarz ma prawo krytykować merytorycznie  innych lekarzy i nie jest to niezgodne z zasadami KEL. Jednak Bartosz Arłukowicz – w czasie wspomnianego konfliktu – prowadził (w ocenie OZZL) wojnę psychologiczną z lekarzami, co było – naszym zdaniem  – elementem manipulacji w negocjacjach prowadzonych przez ministra z PZ.  Zarzuty jakie formułował minister wobec  swoich partnerów negocjacyjnych miały na celu – w naszej ocenie –  zohydzenie lekarzy w oczach społeczeństwa i podważenie zaufania do nich. Stąd szczególny, wybitnie pejoratywny charakter tych sformułowań, fałszujący rzeczywistość i tworzący obraz lekarzy, jako ludzi niemoralnych, nie szanujących pacjentów i posługujących się nimi w sposób przedmiotowy. Minister próbował przy tym stworzyć wrażenie, że istnieje konflikt między lekarzami a pacjentami (co było oczywistym fałszem), a nie między nim a lekarzami. Przykładem takich sformułowań są stwierdzenia, że lekarze „starli się z pacjentami”, lekarze chcą prowadzić  „brutalną grę”, lekarze „zatrzasnęli drzwi przed pacjentami”, lekarze „szantażują pacjentów” , lekarzom „biznes pomylił się z byciem lekarzem”.   

OZZL ubolewa, że minister zdrowia zamiast prowadzić ze środowiskiem lekarskim merytoryczną dyskusję posługiwał się inwektywami, próbował poniżyć swoich partnerów lub zohydzić ich w oczach społeczeństwa.  Jest to zły sposób prowadzenia dyskusji, który – niestety – zdominował polskie życie publiczne, zwłaszcza polityczne. Naszym zdaniem lekarze między sobą nie powinni tak dyskutować, a Bartosz Arłukowicza, jako minister zdrowia, pozostaje lekarzem, podlega zatem Kodeksowi Etyki Lekarskiej, niezależnie jakie działania podejmuje. Zgodnie bowiem z art.1 ust.3 Kodeksu Etyki Lekarskiej „naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu”. Nie ma zatem znaczenie czy jest to postępowanie związane z leczeniem ludzi, czy np. z prowadzeniem samochodu albo wypowiedziami formułowanymi w ramach wykonywania funkcji ministra zdrowia.

Zarząd Krajowy OZZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie