5 lutego 2013


Szanowni Państwo,

Na państwa stronie ukazały się nieprawdziwe informacje oraz dokumenty będące podstawą opinii prawnej,  dotyczące organizowanego przez spółkę Medbroker programu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów w związku z wystawianiem recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

W załączeniu przesyłamy stanowisko Zarządu Spółki Medbroker  i wnosimy o opublikowanie stosownego sprostowania.

Oryginały dokumentów w dniu jutrzejszym zostaną bezpośrednio dostarczone do siedziby Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Pozdrawiam,

 

Sławomir Apelski

Prezes Zarządu

 

Stanowisko zarządu spółki Medbroker – tutaj