30 stycznia 2013
Podajemy pełną treść pisma Rzecznika Prasowego NIL:
Szanowni Państwo,

 

W dniu 26 stycznia 2013 roku na stronie internetowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zamieszczony został komunikat: „Ubezpieczenie OC lekarzy od błędów popełnionych przy wystawianiu recept refundowanych – inicjatywa NRL i opinia o tej inicjatywie.”

Działając na podstawie art. 31 pkt. 1 ustawy z 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. nr 5, poz. 24, ze zm.) proszę o zamieszczenie sprostowania następującej treści:

 

Sprostowanie

 

W komunikacie „Ubezpieczenie OC lekarzy od błędów popełnionych przy wystawianiu recept refundowanych – inicjatywa NRL i opinia o tej inicjatywie” opublikowanym w dniu 26 stycznia 2013 r. na stronie internetowej OZZL zostały podane nieprawdziwe informacje wprowadzające czytelnika w błąd: „Naczelna Rada Lekarska wynegocjowała Umowę grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy / lekarzy dentystów od uchybień lub błędów popełnionych przy wystawianiu recept po dniu 01 lipca 2012 r.” Naczelna Rada Lekarska nie przyjmowała żadnego dokumentu, który mógłby sugerować, że „wynegocjowała Umowę grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy/lekarzy dentystów od uchybień lub błędów popełnionych przy wystawianiu recept po dniu 1 lipca 2012 r.”

 

W nawiązaniu do informacji, iż: „najnowszy numer miesięcznika „Gazeta Lekarska” (nr 01/2013 r. s. 23) wydawanego przez Naczelną Radę Lekarską publikuje ogłoszenie nt. w/w ubezpieczenia (zał. 2)” podkreślam, iż opublikowana została reklama, której zamieszczenie nie świadczy o rekomendacji Naczelnej Rady Lekarskiej dla danego produktu.


Katarzyna Strzałkowska
Rzecznik Prasowy
Naczelnej Izby Lekarskiej
22 559 13 27
660-763-725

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie