3 grudnia 2015

Sprawozdanie sporządzone przez dr Marię Balcerzak, reprezentującą OZZL na posiedzeniu komisji:

 

 

Sprawozdanie z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia z dn. 01.12.2015r.

Delegaci: dr Maria Balcerzak i dr Jan Kowalczuk.

Na pierwszym, w tej kadencji, posiedzeniu Komisji Zdrowia zaprezentował się nowy minister zdrowia – Konstanty Radziwiłł wraz ze swymi najbliższymi współpracownikami. Komisję prowadził przewodniczący Bartosz Arłukowicz, poza nim w prezydium zasiadali: dr Beata Małecka – Libera, dr Tomasz Latos, dr Marek Ruciński, dr Andrzej Sośnierz, dr Joanna Kopcińska.

Wśród zaproszonych gości obecni byli działacze związkowi i samorządowi, przedstawiciel organizacji pacjenckich, licznie zebrane media. Na sali znajdowali się byli ministrowie zdrowia ( prócz. B. Arłukowicza): dr Ewa Kopacz, prof. Marian Zembala.

Konstanty Radziwiłł przedstawił swoich najbliższych współpracowników z rodzajem funkcji, które im przydzielił:

            – dr Jarosław Pinkas – sprawy nauki, informacji i Zdrowia Publicznego

            – p. Katarzyna Głowala – finanse

            – p. Piotr Gryza – fundusze europejskie

            – dr Krzysztof Łanda – polityka lekowa

            – p. Piotr Warczyński – dialog społeczny, spory pielęgniarek

W dalszym wystąpieniu minister przedstawił program działania ministerstwa na najbliższe lata, które rozpocznie po uprzednim zapoznaniu się z audytem przeprowadzanym w nim aktualnie.

Wielkim zagrożeniem dla finansów ministerstwa może być konieczność zwrotu kwoty 0, 5 mln zł za niewykorzystane fundusze unijne.

Stan informatyzacji w ochronie zdrowia – pomimo wydania ogromnych pieniędzy – jest zatrważający.

Wśród kierunków działania Ministerstwa Zdrowia znalazły się:

– mapa potrzeb zdrowotnych

– problem realizacji podwyżek dla pielęgniarek obiecanych przez minister Kopacz

– problem bezpłatnych leków dla seniorów

– kontraktowanie usług medycznych w przyszłym roku – możliwość aneksowania umów bieżących

– zmiany w Ustawie o działalności leczniczej – konieczność przekształcania nierentownych szpitali w spółki użyteczności publicznej „non profit” przy zachowaniu SPZOZ-ów

– zmiany w dotychczasowej refundacji leków; spóźniony o 2 lata raport z efektów tej Ustawy nie pozwala na skuteczną ocenę jej działania i wytyczenie zmian; problem wywozu leków z Polski

– powolne przechodzenie na budżetowanie usług medycznych przez państwo i likwidacja NFZ; wiele krajów działa w tym systemie z dobrym skutkiem

– problem kadr medycznych w Polsce łączy się z brakiem regulacji prawnej wartości pracy (m.in. brak Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w Służbie Zdrowia)

– problem kształcenia przed- i podyplomowego; przywrócenie stażu podyplomowego dla lekarzy; zwiększenie liczby studentów AM w studiujących w języku polskim

– konieczność przywrócenia gabinetów medycznych w szkołach

– konieczność reform POZ z powodu małej liczby lekarzy rodzinnych; do dyskusji minister zaprasza wszystkie organizacje związane z tym problemem

– naprawa pakietu onkologicznego

– przyśpieszenie wdrożenia dyrektyw unijnych – Polska jest spóźniona o kilka lat, co grozi karami finansowymi (opóźnienie sięga lat 2005-2006)

– konieczne są dalsze prace nad Ustawą o Zdrowiu Publicznym – jej uchwalenie jest krokiem w dobrą stronę, ale jest mało ambitne, co do realizacji

– do opracowania jest również sieć szpitali w Polsce.

Komisja zdrowia obradowała 3, 5 godziny. Minister wysłuchał wszystkich pytań i udzielił odpowiedzi.

Miałam nieprzyjemność siedzenia naprzeciwko dr Ewy Kopacz, która przeszkadzała głośnymi komentarzami w trakcie przemówienia ministra Radziwiłła. Uciszałam ją 2 razy.

Na podchwytliwe pytania przewodniczącego Arłukowicza, co do prywatyzacji szpitali i sieci szpitali minister dobitnie stwierdził, że nie pozwoli na „kręcenie lodów w Służbie Zdrowia”.

Pytania do ministra ze strony P.O. próbowały wykazać, że plan działania ministerstwa jest nierealny i szkodliwy.