2 lipca 2020

 

Bydgoszcz, dnia 02.07.2020 r.

Informacja do mediów

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że skierował w dniu dzisiejszym pismo do Ministra Zdrowia z wnioskiem o interwencję w sprawie stosowania przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775). Przyjęty przez NFZ ze wsparciem Ministerstwa sposób interpretacji tych przepisów spowodował pozbawienie dodatku do wynagrodzenia osób wykonujących zawód medyczny mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W ocenie ZK OZZL jest to niewłaściwe, krzywdzące dla wielu pracowników i sprzeczne z duchem wprowadzonych przepisów. Treść pisma w załączeniu.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Załącznik – 1 treść pisma do MZ

Bydgoszcz, dnia 02.07.2020 r.

Sz. P.

Prof. Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwraca się do Pana
o interwencję w sprawie stosowania przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia przepisów
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775). Przyjęty przez NFZ ze wsparciem Ministerstwa sposób interpretacji tych przepisów spowodował pozbawienie dodatku do wynagrodzenia osób wykonujących zawód medyczny mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Jako uzasadnienie wskazuje się brak formalnego wyodrębnienia komórek organizacyjnych, w których udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Taki sposób interpretacji jest po pierwsze sprzeczny z okolicznością, że czasowe zmiany organizacyjne związane
z przystosowaniem podmiotów leczniczych do działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 nie podlegają zgłoszeniu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, zatem faktyczne tworzenie komórek organizacyjnych, w których udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w tym celu, nie znajduje formalnego potwierdzenia. Niezależnie od tego, sposób stosowania postanowień w/w rozporządzenia przez NFZ jest całkowicie sprzeczny z ratio legis tych przepisów.

Przykładem powyższego jest sytuacja w Uniwersyteckim Szpitalu w Krakowie, któremu Małopolski Oddział NFZ (pismo z 20.05.2020 r., znak WSOZI.425.2053.2020) odmówił środków na dodatkowe wynagrodzenia dla osób wykonujących zawód medyczny
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Pomimo skierowanej przez Dyrektora Szpitala prośby o pomoc w przedmiotowej sprawie Ministerstwo Zdrowia (pismo z 10.06.2020 r., znak DSZ.0212.149.2020.ASB) ograniczyło się jedynie do wskazania przepisów, nie pochylając się merytorycznie nad zaistniałym problemem. Podobnych sytuacji jak w Uniwersyteckim Szpitalu w Krakowie jest w Polsce więcej. Tytułem przykładu należy wskazać np. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Centrum Medyczne w Lańcucie.

W związku z powyższym Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy apeluje o podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla wszystkich osób wykonujących zawód medyczny mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, aby z jednej strony stało się zadość deklaracjom Pana Ministra, że narażanie życia i zdrowia przez te osoby zostanie docenione, z drugiej zaś, by osób tych, z uwagi na rozgoryczenie stanowiskiem NFZ, nie brakło w przyszłości.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie