23 listopada 2010

Zapowiadane przez rząd powszechne przekształcenie szpitali w spółki handlowe skutkuje w wielu szpitalach propozycją przechodzenia lekarzy na kontrakty (w miejsce dotychczasowych umów o pracę). To ma – wg dyrektorów – spowodować większą elastyczność w zatrudnieniu lekarzy, lepsze powiązanie wynagrodzenia z efektami pracy i …. zmniejszyć koszty pracy ponoszone przez szpital.

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno prawnej ma swoje zalety i wady, o których piszemy w wielu innych miejscach. Tutaj chcemy tylko zwrócić uwagę na jeden aspekt;

W przypadku, gdyby Wasz szpital miał się stać spółką pracowniczą – tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają prawo do udziału w takiej spółce. „KOntraktowcy” są z tego wyłączeni.

patrz:

 http://www.mp.pl/kurier/index.php?aid=55943&_tc=2082ACC6508D4C68BC767B6F5A9F5901