22 czerwca 2010

 

Jak wiemy, dyrektorzy szpitali stosują różne sposoby wyliczenia wynagrodzeń dla lekarzy, którzy są zatrudnieni w normalnym (podstawowym) systemie czasu pracy (codziennie od 7 do 14.35) i pełnią dyżury medyczne. Różnice dotyczą kwestii:

Jak wynagradzać czas wolny przypadający po dyżurze na dzień powszedni (normalny dzień pracy). Część dyrektorów twierdzi, że ponieważ lekarz w tym czasie nie pracuje faktycznie to nie „wypracowuje” swojej normy czasu pracy i brakujące do tej normy 7,5 godziny (tego dnia, kiedy zamiast do pracy idzie odpoczywać po dyżurze) odlicza od czasu dyżuru i wlicza do podstawowego czasu pracy, przez co za 7,5 godziny dyżuru wypłaca tylko dodatek, a nie wypłaca wynagrodzenia zasadniczego (uznając, że to wynagrodzenie  lekarz otrzymuje w ramach pensji podstawowej).

Inni dyrektorzy uznają, że skoro czas wolny po dyżurze przypada na czas pracy to nieobecność (faktyczna) w pracy nie wynika z woli pracownika ale z przepisów prawa i nie stanowi „niewypracowania”  normy, zatem nie ma podstawy aby obniżać wynagrodzenie zasadnicze lekarza, ani aby odliczać od czasu dyżuru godzin nie wypracowanych (faktycznie) do normy.

Sprawa do niedawna nie miała rozstrzygnięcia prawnego, bo żaden sąd nie wydał w tej sprawie wyroku prawomocnego, a opinie prawne wydawane przez prawników lub PIP nie miały waloru rozstrzygnięcia ostatecznego. Jednak niedawno pojawił się  wyrok prawomocny ! Sądu II instancji – Sądu Okręgowego w Rzeszowie, którego zasadniczą sentencją jest, że nie ma podstaw prawnych do tego, aby lekarzowi zatrudnionemu w podstawowym systemie czasu pracy i pełniącemu dyżury medyczne – obniżać wynagrodzenie zasadnicze albo „odliczać” od czasu dyżuru (i wliczać je do podstawowej normy czasu pracy) godziny odpoczynku, przypadające po dyżurze w dniu następnym, będącym dla danego lekarza dniem pracy.

 

Kopię uzasadnienia wyroku przedstawiamy tutaj

 

(Informację przekazał dr Zdzisław Szramik, przewodniczący Regionu Podkarpackiego OZZL, wiceprzewodniczący ZK OZZL )

 

PS

Przytoczony wyżej wyrok sądu jest zgodny ze stanowiskiem prezentowanym wcześniej przez OZZL i z opiniami prawnymi jakie uzyskał OZZL. Poniżej link do tych opinii i wzoru pozwu w przedmiotowej sprawie: 

http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11918&catid=56;aktualnoci&Itemid=2

 

UWAGA!

trzeba dodać, że w podobnej sprawie jest też wyrok sądowy sprzeczny z powyższym, ale jest to – jak dotąd – wyrok sądu pierwszej instancji i nieprawomocny (jest odwołanie od tego wyroku).

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie