8 czerwca 2009

Treść naszych listów do RPO -tutaj:

http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=874&r=2009&Itemid=246&lang=pl

 http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=864&r=2009&Itemid=99999999&lang=pl

odpowiedź z Biura RPO – tutaj: RPO.pdf RPO.pdf

Po lekturze odpowiedzi z Biura RPO rodzi się pytanie: dlaczego zastępca Rzecznika PO odpowiedział tylko na jedno z 4 pytań, które zadaliśmy w naszym”Liście otwartym”. Nadal bez odpowiedzi pozostają pytania:

  1. Czy lekarze w Polsce powinni być karani albo potępiani moralnie za korzystanie z przepisów prawa pracy?
  2. Czy odpowiada idei państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP) taka organizacja systemu opieki zdrowotnej, która nie przewiduje żadnych realnych mechanizmów negocjacyjnych między stronami: płatnik – świadczeniodawca przy ustalaniu cen za refundowane świadczenia zdrowotne i daje płatnikowi (NFZ) prawo do ustalania tych cen na dowolnie niskim poziomie, bez powiązania z rzeczywistymi kosztami świadczeń, ale z możliwościami finansowymi płatnika, po to tylko, aby mógł on się zbilansować ?
  3. Czy odpowiada idei państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP) taka organizacja służby zdrowia, która zakłada, że dla zapewnienia ogółowi społeczeństwa bezpłatnego dostępu do leczenia konieczne jest nałożenie na część tego społeczeństwa – personel medyczny – niewspółmiernie dużych ciężarów (w istocie wyzysk tego personelu) ?

K.B.