23 lutego 2011

Komunikat dla mediów

Rząd – w sposób pośredni – potwierdza słuszność postulatów płacowych OZZL i samorządu lekarskiego !

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że otrzymał właśnie odpowiedź z Narodowego Funduszu Zdrowia na pytanie o metodologię wyceny dializoterapii, dokonanej przez Fundusz. W liście do NFZ związek pytał przede wszystkim o wycenę pracy lekarza – jako elementu kosztu dializoterapii.

Z odpowiedzi wynika, że przyjęta przez Fundusz przeciętna miesięczna płaca zasadnicza lekarza nefrologa lub lekarza w trakcie specjalizacji z nefrologii, wynosi 9500 złotych. Jest to zatem wartość zbliżona do postulowanej przez środowisko lekarskie wysokości 3 „średnich krajowych” dla lekarza specjalisty.

Powyższa informacja ma – w ocenie OZZL – wielkie, wręcz przełomowe, znaczenie. Po raz pierwszy bowiem, w sposób oficjalny, instytucja podległa rządowi podała na ile (przeciętnie) wycenia pracę lekarza, zatrudnionego w publicznej służbie zdrowia. Co istotne – wycena ta jest zbliżona do postulatów zgłaszanych od lat przez OZZL i samorząd lekarski. Tym samym upada teza o zbyt wysokich płacach lekarzy w publicznych szpitalach, będących rzekomo przyczyną ich zadłużania się. (Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia przeciętna płaca zasadnicza lekarza specjalisty w szpitalach wynosi ok. 3900 zł brutto). Przeciwnie – płace te są zbyt niskie i lekarze zyskali mocny merytoryczny argument w negocjacjach z dyrektorami szpitali o podwyżki: Skoro NFZ przyjął, że płaca zasadnicza lekarza nefrologa powinna wynosić 9500 zł, to trudno zakładać, iż płaca innych specjalistów powinna istotnie się różnić. Zatem albo dyrektorzy szpitali źle gospodarują otrzymanymi z Funduszu środkami, albo NFZ musi podwyższyć stawki za inne (niż dializoterapia) świadczenia. ZK OZZL zwróci się do Prezesa NFZ i Ministra Zdrowia o dokonanie przeglądu wyceny innych (niż dializoterapia) procedur finansowanycyh przez NFZ pod kątem wartości pracy lekarzy.

Odpowiedź NFZ w sprawie metodologii wyceny dializoterapii znajduje się na stronie: www.lekarzpolski.pl

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Bydgoszcz dnia 23 lutego 2011r.

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie