15 grudnia 2009

Bydgoszcz dnia 15 grudnia 2009r.

 

Oświadczenie ZK OZZL

Rząd i NFZ łamią konstytucję.

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy protestuje przeciwko zmniejszeniu finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ w roku 2010. Dotyczyć to będzie zwłaszcza leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz tzw. chirurgii jednego dnia.

Spowoduje to jeszcze dłuższe kolejki do leczenia i dalsze zmniejszenie dostępu obywateli RP do potrzebnej pomocy medycznej. „Strajkowy” tryb funkcjonowania placówek publicznej służby zdrowia rozpocznie się w roku 2010 już w styczniu, a nie pod koniec roku, jak to było w roku bieżącym. Oznacza to w istocie łamanie przez Rząd i NFZ konstytucyjnych praw obywatelskich: do ochrony zdrowia i do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dodatkowo, ograniczenie finansowania i zakresu kontraktowania „chirurgii jednego dnia” oznaczać będzie faktyczną likwidację wielu małych zakładów opieki zdrowotnej związanych umowami z NFZ. Biorąc pod uwagę, że są to – z reguły – placówki najbardziej efektywne, działania NFZ należy ocenić jako niegospodarne, co stoi w sprzeczności z deklaracjami rządzących, że pieniądze publiczne przeznaczana na lecznictwo będą wydawane oszczędnie. Jeśli zaś wziąć pod uwagę, że wiele placówek „chirurgii jednego dnia”, to zakłady prywatne, można odnieść wrażenie, że NFZ nie traktuje wszystkich swoich kontrahentów jednakowo, co również przeczy oficjalnemu stanowisku rządu i Funduszu oraz łamie konstytucyjną zasadę wolności gospodarczej i równości podmiotów.    

Pogłębiający się kryzys w ochronie zdrowia stanowi najlepszy sposób weryfikacji dotychczasowych działań rządu w dziedzinie reformy opieki zdrowotnej i dowodzi, że potrzebne są prawdziwe zmiany w tym zakresie, a nie tylko działania pozorne, jakich wiele podjął obecny rząd.  

Zarząd Krajowy  OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Do wiadomości:

– Minister Zdrowia,

– Rzecznik Praw Obywatelskich,

– media,  

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie