12 grudnia 2014

 

Główne tezy  konferencji prasowej OZZL w dniu 12 grudnia 2014 roku w sprawie pakietu onkologicznego   

Ministerstwo Zdrowia oskarża lekarzy, że to oni blokują wprowadzenie – korzystnych dla pacjentów – zmian w postaci pakietu onkologicznego, przygotowanego przez ministerstwo. Lekarze są przedstawiani jako przeciwnicy ułatwień dla chorych. Wobec powyższego OZZL przypomina, że:

Inicjatywa wprowadzenia ułatwień w leczeniu onkologicznym wyszła od lekarzy, nie od Rządu, który długi czas sprzeciwiał się temu. Zmieniła to dopiero akcja społecznego i medialnego nacisku na rządzących. 

Ważnym elementem tej akcji była konferencja prasowa OZZL w dniu 22. 11.2013r.pod hasłem: Limitowanie leczenia przeciwnowotworowego jest barbarzyństwem. W listach otwartych do Premiera, Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ OZZL domagał się zniesienia limitowania świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. W pismach do  Pierwszego Prezesa SN i do Prokuratora Generalnego OZZL wskazywał, że limitowanie leczenia przeciwnowotworowego ma cechy przestępstwa i pytał kto powinien być za to ścigany.

Przełomem było kolejne wystąpienie lekarzy – Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – do Premiera, Ministra Zdrowia i Prezydenta RP z identycznym postulatem likwidacji limitowania świadczeń onkologicznych. Wielką rolę odegrały także media przedstawiając chorych, czekających w kolejkach na leczenie z powodu wyczerpaniem limitów.    

Pakiet onkologiczny przygotowany przez MZ spełnia postulaty lekarzy tylko w jednej części, wprowadzając nielimitowanie leczenia przeciwnowotworowego u pacjentów z już rozpoznano chorobą. Pozostałe elementy pakietu spowodują raczej utrudnienie dostępu do świadczeń niż ułatwienie:

Zamiast zasady, że badania u chorego z podejrzeniem choroby nowotworowej są nielimitowane, MZ przedstawia skomplikowaną biurokratyczną procedurę wydawania i prowadzenia tzw. zielonej karty, co ma utrudnić lekarzowi podjęcie decyzji o skierowaniu chorych na te nielimitowane badania.

Zamiast zasady, że badania diagnostyczne u chorego z podejrzeniem choroby nowotworowej są refundowane bezpośrednio przez NFZ, MZ wprowadza zawiły sposób opłacania za badania przez lekarzy oraz pogmatwany sposób ich rozliczania i sprawozdawczości. Pieniądze przeznaczone na opłacenie tych badań (w ocenie lekarzy niewystarczające) przedstawiane są przez MZ jako podwyżki dla lekarzy. Ten skomplikowany sposób refundowania badań ma zniechęcić lekarzy do ich wykonywania. 

Mechanizm zastosowany w pakiecie onkologicznym przypomina mechanizm zastosowany w ustawie refundacyjnej: poprzez ogrom skomplikowanych, biurokratycznych procedur, które niosą ryzyko finansowych strat dla lekarzy – ZNIECHĘCIĆ ICH – do kierowania na nielimitowane świadczenia (lub wypisywania refundowanych leków).   

Wzywamy Ministra Zdrowia do zaniechania działań, których celem jest utrudnienie lekarzom rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych. Wzywamy do natychmiastowego wprowadzenia prostych, przejrzystych i uczciwych zasad, postulowanego przez lekarzy „pakietu onkologicznego”:

 1. Świadczenia lecznicze chorych onkologicznych nie są limitowane,
 2. Badania diagnostyczne wykonywane u chorych z podejrzeniem choroby nowotworowej nie są limitowane, a podstawą dla ich wykonania jest skierowanie od lekarza z podaniem podejrzenia choroby nowotworowej,
 3. Refundacja badań diagnostycznych pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej należy BEZPOŚREDNIO do NFZ, lekarze nie mogą być płatnikami za te badania, aby nie mieli pokusy oszczędzania na nich !
 4. Badania diagnostyczne i świadczenia lecznicze chorych onkologicznych są tak wycenione, aby pokrywały przeciętne koszty, które trzeba ponieść dla ich wykonania.

 

Wzywamy też Ministerstwo do zaprzestania sztucznego zaniżania ilości lekarzy w Polsce poprzez wyznaczanie za niskich w stosunku do potrzeb limitów przyjęć na studia lekarskie oraz do zaprzestania utrudniania realizacji szkolenia podyplomowego lekarzy, w tym zwłaszcza zdobywania specjalizacji, co powoduje deficyt specjalistów w różnych dziedzinach medycyny, także związanych z onkologią.

Pacjentów i ich organizacje wzywamy do poparcia tych postulatów.  

Zarząd Krajowy OZZL, Bydgoszcz 12 grudnia 2014r.    

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie