6 listopada 2012

ZK OZZL otrzymał od RPO list, podpisany przez panią Agnieszkę Adamską Karską, w którym informuje nas, że: „W nawiązaniu do wniosku Pana Przewodniczącego z dnia 20 lipca 2012 r. zawierającego zastrzeżenia do obowiązujących zasad refundacji leków, karania lekarzy przewidzianego w umowie upoważniającej do wystawiania recept na leki oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2012 r. poz. 260), z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie informuję, że w tej sprawie, w dniu 26 października 2012 r., Rzecznik wystąpił do Ministra Zdrowia.
O poczynionych ustaleniach powiadomię Pana Przewodniczącego oddzielnym pismem po otrzymaniu wyjaśnienia Ministra Zdrowia.

LIst RPO do MZ na stronie RPO – tutaj

 

Przypominamy list ZK OZZL do RPO z dnia 20 lipca 2012r. – tutaj