7 września 2009

 

Pytanie:

 

Czy zgoda kierownika jednostki prowadzącej specjalizację (w ramach rezydentury)  na przyjęcie określonego kandydata ma pierwszorzędne – decydujące znaczenie, przed wynikiem egzaminu LEP przy kwalifikowaniu danej osoby (rezydenta) do odbywania specjalizacji w określonym, konkretnym szpitalu (oddziale).  Pytanie wiąże się z faktycznym przypadkiem, kiedy to nie pozwolono mi odbywać specjalizację w ramach rezydentury w wybranym przeze mnie oddziale mimo, że miałam lepszy wynik LEP niż osoby które zostały zakwalifikowane, co uzasadniano decyzją kierownika jednostki prowadzącej specjalizację.  

 

 

Odpowiedź:

 

W związku z powyższym pytaniem wyrażam następujący pogląd:

 

 Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.10.2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów przewidują, że w celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji lekarz składa wniosek do Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, na którego obszarze zamierza odbywać specjalizację. Lekarz winien też złożyć oświadczenie, że złożył wniosek o rozpoczęcie specjalizacji tylko w jednym  WCZP.

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji należy wypełnić według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia. Jak wynika z wzoru, ma on znaczenie szersze niż to wynikałoby z nazwy wniosku. Oprócz rubryk związanych z rozpoczęciem specjalizacji wzór zawiera bowiem również adnotacje o rozpoczęciu i odbywaniu specjalizacji, potwierdzenie zakończenia specjalizacji i adnotacje  o skreśleniu z rejestru lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację na terenie województwa.

  We wniosku znajdują się między innymi także rubryki:

– o wyrażenie zgody na odbywanie specjalizacji, wypełniana przez jednostkę organizacyjną zatrudniającą lekarza,,

– o wstępnej akceptacji odbywania specjalizacji w ramach wolnych miejsc szkoleniowych przez wymienionego z imienia i nazwiska kandydata/kę, wypełniana przez jednostkę organizacyjną prowadzącą   specjalizację.

 

Do odbywania specjalizacji kwalifikuje się tylu lekarzy, ile w danym województwie przyznano wolnych miejsc w danej dziedzinie medycyny, w kolejności od najwyższego wyniku   uzyskanego   w postępowaniu konkursowym, obejmującym i uwzględniającym wynik LEP.

 

WCZP kieruje lekarza do odbywania specjalizacji w wybranej przez lekarza jednostce organizacyjnej, w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny, uwzględniając w kolejności:

1/ wyniki postępowania kwalifikacyjnego,

2/ miejsce zatrudnienia w jednostce organizacyjnej prowadzącej specjalizację,

3/ uzyskanie rezydentury,

4/ wstępną akceptację kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację.

 

Z powyższego wynika, że zgoda kierownika jednostki prowadzącej specjalizację na przyjęcie określonego kandydata nie ma – w myśl cytowanego rozporządzenia – decydującego znaczenia. Jest ono bowiem wymienione w ostatniej kolejności. Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że – o ile oczywiście dana jednostka posiada wolne miejsca szkoleniowe – to w pierwszej kolejności winien być do niej skierowany lekarz, który wybrał tę jednostkę i uzyskał w postępowaniu kwalifikacyjnym (konkursowym)  wynik lepszy niż inni kandydaci, którzy wybrali tę jednostkę. W razie uzyskania równych wyników uwzględnia się kolejno przesłanki wskazane pod punktami 2-4.

Zatem, dopiero  kiedy okoliczności wymienione w punktach 1 – 3 dotyczą w równym stopniu większej liczby kandydatów, należy brać pod uwagę, czy dany kandydat posiada wstępną akceptację kierownika jednostki prowadzącej specjalizację.

 

Z szacunkiem

                                         Jacek  Marczak

                                         Radca prawny

 

Bydgoszcz, dnia 27 sierpnia 2009r.

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie