16 czerwca 2009

Premier Jerzy Buzek, uczestniczący w IV Krajowym Zjeździe Lekarzy (izb lekarskich) w roku 1997 stwierdził m. innymi, ze lekarze to oficerowie ochrony zdrowia, co spotkało się z uznaniem i poparciem nie tylko lekarzy, ale wielu innych znakomitych gości tego zjazdu.

Jerzy Buzek w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobył największą ilość głosów, co świadczy, ze cieszy się on duzym poparciem Polaków,  a rządzące partie PO i PSL chcą zgłosić jego kandydaturę na stanowisko przewodczącego PE (przy poparciu PiS i SLD). To wszystko jest – do pewnego stopnia – wyrazem uznania dla byłego premiera. Jeśli tak, to pójdźmy tropem zaproponowanego przez niego określenia:  lekarze – oficerowie ochrony zdrowia.  Skoro oficerowie, to od podporucznika do pułkownika. Podporucznik to najmłodszy – stazysta. Porucznik – to rezydent, a specjalista – pułkownik. Spójrzmy teraz na tabelę płac zasadniczych zołnierzy zawodowych i porównajmy ją z płacami zasadniczymi lekarzy. Porucznik – ok 3900, podobnie jak najlepiej zarabiający lekarz – rezydent, pułkownik – od 63550 do 7850, a lekarz specjalista – ??? .

uposazenia_zasadnicze_zolnierzy_zawodowych_w_2009_roku_45178.pdf uposazenia_zasadnicze_zolnierzy_zawodowych_w_2009_roku_45178.pdf

Przedstawiona wyzej tabela płac zasadniczych zołnierzy zawodowych, ustalona przez rząd, świadczy, ze rządzący mają świadomość jaka – mniej więcej – powinna być róznica między płacą (zasadniczą !) osoby zaczynającej karierę w danym zawodzie i specjalisty po 10-15 latach pracy.

…….

K.B.