27 sierpnia 2010

W związku z doniesieniami prasowymi o zamiarze rozwiązywania umowy o pracę (m. innymi z lekarzami) na czas remontu oddziału Kliniki PSK 1 w Lublinie, Zarząd Regionu Ziemii Lubelskiej OZZL zajął odpowiednie stanowisko w tej sprawie:

 

Stanowisko ZRZL OZZL

ws zapowiadanego rozwiązywania umowy o pracę

z powodu remontu oddziału

 

W świetle prawa niedopuszczalne jest zapowiadane rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu remontu oddziału szpitala. Taka sytuacja w ogóle nie uzasadnia wg. OZZL  rozwiązania umowy o pracę także w drodze wypowiedzenia. Remont i w związku z tym czasowe nieudzielanie świadczeń zdrowotnych na określonym oddziale wg. OZZL to sytuacja, która powinna być rozwiązana na podstawie art. 81 paragraf 1 kodeksu pracy  tj. pracownik jest gotów do świadczenia pracy a nie może jej świadczyć z przyczyn dotyczących pracodawcy.

 

W takiej sytuacji pracodawca za czas remontu powinien wypłacać pracownikom wynagrodzenie określone w w/w artykule.

W imieniu ZRZL OZZL

Antoni Rybka przewodniczący

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie