27 sierpnia 2010

W związku z doniesieniami prasowymi o zamiarze rozwiązywania umowy o pracę (m. innymi z lekarzami) na czas remontu oddziału Kliniki PSK 1 w Lublinie, Zarząd Regionu Ziemii Lubelskiej OZZL zajął odpowiednie stanowisko w tej sprawie:

 

Stanowisko ZRZL OZZL

ws zapowiadanego rozwiązywania umowy o pracę

z powodu remontu oddziału

 

W świetle prawa niedopuszczalne jest zapowiadane rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu remontu oddziału szpitala. Taka sytuacja w ogóle nie uzasadnia wg. OZZL  rozwiązania umowy o pracę także w drodze wypowiedzenia. Remont i w związku z tym czasowe nieudzielanie świadczeń zdrowotnych na określonym oddziale wg. OZZL to sytuacja, która powinna być rozwiązana na podstawie art. 81 paragraf 1 kodeksu pracy  tj. pracownik jest gotów do świadczenia pracy a nie może jej świadczyć z przyczyn dotyczących pracodawcy.

 

W takiej sytuacji pracodawca za czas remontu powinien wypłacać pracownikom wynagrodzenie określone w w/w artykule.

W imieniu ZRZL OZZL

Antoni Rybka przewodniczący

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie