5 lutego 2013

Region Łódzki
Przewodniczący – Małgorzata Zatke-Witkowska

ul. Piotrkowska 240, 93-102 Łódź
tel./fax. 42 6373332