2 kwietnia 2019

 

Przesłanie OZZL do Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i Związku Powiatów Polskich – organizatorów manifestacji przed Ministerstwem Zdrowia w dniu 2 kwietnia 2019r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy chcę wyrazić poparcie dla Państwa głównego postulatu – poprawy finansowania szpitali powiatowych. Odpowiedni poziom tego finansowania jest warunkiem najważniejszym i niezbędnym aby można było zapewnić zarówno bezpieczeństwo zdrowotne pacjentom, jak i odpowiednie warunki pracy i płacy pracownikom medycznym. Jest to w naszym wspólnym interesie: dyrektorów szpitali, związków zawodowych oraz pacjentów, a ostatecznie również władz państwowych.    

Chcemy jednak zwrócić uwagę także na inny, równie ważny czynnik bez którego nie jest możliwe normalne funkcjonowanie szpitali i innych placówek publicznej ochrony zdrowia. Jest nim stałość i przewidywalność warunków, w jakich ta ochrona zdrowia ma funkcjonować. Brak tej stabilizacji uniemożliwia normalne zarządzanie szpitalami i planowanie ich rozwoju, co skutkuje nieraz nieracjonalnymi działaniami, nakierowanymi jedynie na doraźne cele.    

W tym kontekście negatywnie należy ocenić dotychczasowy przebieg debaty „Wspólnie dla zdrowia”, która miała wypracować plan naprawy publicznej ochrony zdrowia w Polsce, a okazała się – w tym względzie– zupełną porażką. Szpitale powiatowe i inne placówki ochrony zdrowia nadal nie wiedzą w jakich warunkach przyjdzie im pracować i jakie ma być ich miejsce w systemie – za rok, za pięć lat i później. Dlatego – naszym zdaniem – powinniśmy się wspólnie domagać aby Premier Mateusz Morawiecki powołał specjalnego pełnomocnika rządu ds. naprawy publicznej ochrony zdrowia, który przygotuje konkretny, spójny program zmian, przewidujący również dokładnie zdefiniowane miejsce dla szpitali powiatowych. W tworzeniu tego programu powinni wziąć udział przede wszystkim praktycy, którzy na co dzień borykają się z problemami – czyli głównie dyrektorzy szpitali, ale również lekarze i przedstawiciele innych zawodów medycznych.

Elementem tego programu powinno też być ustalenie trwałych zasad wynagradzania i warunków pracy pracowników – na przykład w formie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy lub innej umowy społecznej albo innego aktu prawnego. Nie może bowiem być tak jak dotychczas, że wynagrodzenia pracowników ustalane są „od strajku do strajku”, co niepotrzebnie rodzi konflikty w obrębie szpitali, skłóca pracowników między sobą i z dyrekcją szpitala oraz rodzi niepokój społeczny i poczucie zagrożenia u pacjentów.  

Jeżeli jednak rządu nie stać na stworzenie takiego programu dla szpitali powiatowych, stwórzmy go oddolnie sami – my związkowcy i Wy dyrektorzy. Opracujmy nasze wspólne stanowisko w tej sprawie i przedstawmy je rządowi, łącznie z wyliczeniem koniecznego poziomu finansowania szpitali powiatowych lub wyceny świadczeń, które w tych szpitalach są wykonywane. Takie merytoryczne stanowisko trudno będzie zlekceważyć lub je pominąć. Działając razem możemy być bardziej skuteczni.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

 

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie