4 marca 2014

 

UWAGA!

 

W niektórych szpitalach dyrektorzy próbują zmienić zasady rozliczania czasu pracy lekarzy (i innych pracowników medycznych) korzystając z wprowadzonych w ubiegłylm roku ( 23 sierpnia) zmian w przepisach kodeksu pracy dotyczących czasu pracy, w tym dających możliwość przedłuzenia tzw.okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesęcy (art 129 par.2 kp) .

 

Wobec powyższego ZK OZZL przypomina, że przepisy dotyczące czasu pracy lekarzy ( i innych pracowników medycznych) zawarte w ustawie o działalności leczniczej mają pierwszeństwo przed analogicznymi przepisami w kodeksie pracy ( jako tzw. lex specialis).

To oznacza, iż przepisy te jako bardziej korzystne nie mogą być zastepowane mniej korzystnymi zapisami z kodeksu pracy. 

 

W załączeniu opinia prawna dotycząca pewnego „porozumienia” dotyczącego wprowadzenia (wstecznie) nowych zasad rozliczania czasu pracy. 

 

Opinia – tutaj. 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie