28 maja 2014

 

Bydgoszcz dnia 28 maja 2014r.

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie niedopuszczalnego zachowania dziennikarzy TVN w stosunku do lekarzy wykonujących swoje obowiązki w szpitalu

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy protestuje przeciwko drastycznie niewłaściwemu zachowaniu ekipy Telewizji TVN z programu „Uwaga” w stosunku do lekarzy w czasie wykonywania przez nich pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie w dniach 20-21 maja br. Jak informują zainteresowani lekarze, zachowanie wskazanej ekipy telewizyjnej, polegające m.in. na: wtargnięciach do gabinetów lekarskich z włączoną kamerą, natarczywym nagabywaniu personelu medycznego na oddziałach i korytarzach szpitala, utrwalaniu wizerunku chorych i pracowników bez ich zgody utrudniało wykonywanie obowiązków służbowych i stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych. Nie licowało także z elementarnymi zasadami wykonywania zawodu dziennikarza i powagą miejsca.  

Od pewnego czasu jesteśmy świadkami wyraźnej akcji zohydzania lekarzy w oczach społeczeństwa, prowadzonej przez rządzących. Działania te –w opinii OZZL- mają na celu zrzucenie odpowiedzialności za fatalny stan publicznej opieki zdrowotnej na lekarzy i odwrócenie uwagi od właściwych przyczyn jej kryzysu, jakim są: zbyt małe nakłady w stosunku do „koszyka” świadczeń  gwarantowanych oraz zupełna bezczynność rządu aby tę sytuację zmienić. Wydaje się, że niektórzy dziennikarze ulegli tej manipulacji i – zachęceni przykładem rządzących – traktują lekarzy, nawet w miejscu ich pracy, bez należnego szacunku i powagi. 

Dziennikarze, zwłaszcza programów „interwencyjnych” przedstawiają się nierzadko jako „jedyni sprawiedliwi”, którzy piętnują złe zachowanie innych ludzi. Przytoczony przykład podważa wiarygodność tych „interwencji” i każe powątpiewać w dobre intencje ich autorów.  Mamy nadzieję, że, opisani wyżej, dziennikarze programu TVN Uwaga i ich przełożeni zastanowią się nad tym.   

Zarząd Krajowy OZZL wystosował odpowiedni protest do prezesa zarządu TVN w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu   

  

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie