28 lutego 2012

Bydgoszcz dnia 28 lutego 2012r.

 

Oświadczenie ZK OZZL – protest

w sprawie sposobu prowadzenia dialogu społecznego przez ministerstwo zdrowia

Zarząd Krajowy OZZL protestuje przeciwko pomijaniu OZZL w konsultacjach społecznych prowadzonych przez ministerstwo zdrowia w sprawach dotyczących przepisów o wypisywaniu recept lekarskich.

 

OZZL nie otrzymał zaproszenia na konferencję uzgodnieniową w sprawie rozporządzenia MZ o receptach, mimo, że zgłosił swoje uwagi do projektu rozporządzenia – drogą elektroniczną na adres podany na stronie MZ – w wyznaczonym terminie do 17 lutego 2012r.

 

W ocenie OZZL, ministerstwo zdrowia traktuje dialog społeczny jedynie instrumentalnie, w kategoriach PR – jako sposób pozytywnego kreowania swojego wizerunku. W praktyce bowiem, wbrew licznym deklaracjom, minister zdrowia unika konfrontacji z merytoryczną i konstruktywną krytyką swoich propozycji, zwłaszcza, gdy podnoszone są uzasadnione zarzuty o niekonstytucyjność istniejących lub planowanych przepisów, zawartych w rozporządzeniach ministra. Minister nie odpowiada także na konkretne propozycje dotyczące wzoru recept i sposobu ich wypisywania, na przykład na propozycję umieszczenia na recepcie oświadczenia pacjenta o uprawnieniach do refundacji albo propozycję wpisywania przez lekarzy kodu ICD – 10 (rozpoznania choroby) – zamiast wpisywania poziomu refundacji za lek.

 

ZK OZZL nadal proponuje ministrowi zdrowia konstruktywny dialog zamiast eskalowania konfliktu.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie