28 lutego 2012

Bydgoszcz dnia 28 lutego 2012r.

 

Oświadczenie ZK OZZL – protest

w sprawie sposobu prowadzenia dialogu społecznego przez ministerstwo zdrowia

Zarząd Krajowy OZZL protestuje przeciwko pomijaniu OZZL w konsultacjach społecznych prowadzonych przez ministerstwo zdrowia w sprawach dotyczących przepisów o wypisywaniu recept lekarskich.

 

OZZL nie otrzymał zaproszenia na konferencję uzgodnieniową w sprawie rozporządzenia MZ o receptach, mimo, że zgłosił swoje uwagi do projektu rozporządzenia – drogą elektroniczną na adres podany na stronie MZ – w wyznaczonym terminie do 17 lutego 2012r.

 

W ocenie OZZL, ministerstwo zdrowia traktuje dialog społeczny jedynie instrumentalnie, w kategoriach PR – jako sposób pozytywnego kreowania swojego wizerunku. W praktyce bowiem, wbrew licznym deklaracjom, minister zdrowia unika konfrontacji z merytoryczną i konstruktywną krytyką swoich propozycji, zwłaszcza, gdy podnoszone są uzasadnione zarzuty o niekonstytucyjność istniejących lub planowanych przepisów, zawartych w rozporządzeniach ministra. Minister nie odpowiada także na konkretne propozycje dotyczące wzoru recept i sposobu ich wypisywania, na przykład na propozycję umieszczenia na recepcie oświadczenia pacjenta o uprawnieniach do refundacji albo propozycję wpisywania przez lekarzy kodu ICD – 10 (rozpoznania choroby) – zamiast wpisywania poziomu refundacji za lek.

 

ZK OZZL nadal proponuje ministrowi zdrowia konstruktywny dialog zamiast eskalowania konfliktu.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu