2 lipca 2012

 

W programie „Minęła 20” emitowanym w programie TVP Info w dniu dzisiejszym (2l ipca 2012r) prezes NFZ Agnieszka Pachciarz na pytanie prowadzącej (Danuty Holeckiej) czy lekarz zapłaci karę, gdy pomyli się w oznaczeniu stopnia refundacji leku odpowiedziała „właściwie NIE”.

Ponieważ pani prezes apelowała wielokrotnie w czasie audycji, aby lekarze sami sprawdzili na stronach NFZ jak wygląda nowa umowa na wypisywanie recept (że nie jest ona taka straszna), więc cytujemy z tej strony zapisy o karach :

   

§ 9.

 

1.      W razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Osoby uprawnionej, Oddział Funduszu:

1)                  nakłada na Osobę uprawnioną karę umowną w wysokości 200 zł za nieprawidłowo wystawioną receptę oraz po 200 zł za każde z następujących, stwierdzonych w okresie objętym kontrolą, nieprawidłowości:

a)      ustalenie lub oznaczenie poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 

 

Taka jest prawdomówność prezes NFZ  w najważniejszych, kluczowych sprawach!

O jej rzeczywistych intencjach (wprowadzaniu w błąd społeczeństwa i szkalowanie lekarzy) świadczy powtarzana ciągle kłamliwa teza, że lekarze nie zgadzają się na żadne z zaproponowanych kar umownych i np. odrzucają karę za nieprowadzenie dokumentacji !

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie