21 stycznia 2013

 

informacja na stronie NIL:  

http://www.nil.org.pl/aktualnosci/mazowiecki-szpital-wojewodzki-w-siedlcach-sp.-z-o.o.-list-prezesa-naczelnej-rady-lekarskiej-do-prezesa-zarzadu 

 

 

 

 

Informujemy, że również ZK OZZL wysłał (14 stycznia br. )  list do prezesa szpitala wojewódzkiego w Siedlcach, o treści jak niżej:

Bydgoszcz dnia 14 stycznia 2013r. 

 

Pan

Marcin Kulicki

Prezes Zarządu

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach  Sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 26
08-110 Siedlce

kontakt@szpital.siedlce.pl

 

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

Informujemy Pana, że Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wyraża pełną solidarność z lekarzami ze Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, którzy odmówili przyjęcia – kolejnej już – obniżki płac, traktowanej przez zarząd spółki jako sposób naprawy sytuacji finansowej szpitala. Zarząd Krajowy wystosował też apel do lekarzy w Polsce, aby nie zatrudniali się w szpitalu w Siedlcach do czasu rozwiązania konfliktu między zarządem szpitala a lekarzami w tej sprawie.

 

W naszej ocenie sytuacja szpitala w Siedlcach jest typowym przykładem losu polskich szpitali przekształcanych w spółki prawa handlowego przy niezmienionych warunkach zewnętrznych, a zwłaszcza przy zachowanym sposobie i wielkości finansowania szpitali. Zaniżone ceny za większość procedur i limitowanie świadczeń uniemożliwiają normalne funkcjonowanie szpitala i powodują, że szpitale – spółki aby się zbilansować muszą stale i bez końca zmniejszać wynagrodzenia pracowników i redukować ich ilość. To jest droga donikąd, bo nawet największe ofiary ze strony pracowników nie spowodują, że szpital zacznie przynosić zysk. Dopiero stworzenie szpitala „samoobsługowego” być może pozwoliłoby na jego zbilansowanie.  Przyczyny złej sytuacji finansowej szpitali leżą bowiem – przede wszystkim – poza szpitalami i mają charakter systemowego błędu. Im szybciej ten błąd usuniemy, tym lepiej dla polskiej służby zdrowia. Im dłużej pozwolimy na istnienie tego błędu, tym gorzej dla polskiej służby zdrowia i dla samych szpitali. 

 

Zatem, wbrew pozorom, postawa lekarzy (i innych pracowników), którzy nie zgadzają się na ciągłe obniżanie swoich wynagrodzeń jest postawą, która ratuje szpital – ten i pozostałe. Zmusza bowiem rządzących do zastanowienia się nad rzeczywistymi przyczynami złej sytuacji finansowej szpitali w Polsce. Jest to postawa – do pewnego stopnia  – analogiczna z postawą robotników z roku 1980, którzy nie godząc się na postępującą biedę wymusili zmianę ustroju. Oni  wówczas też byli oskarżani o niszczenie swoich zakładów i o brak ekonomicznego realizmu.

 

W naszej ocenie działaniem, które mogłoby przynieść szpitalowi w Siedlcach rzeczywistą poprawę – bardziej niż redukcja płac i zatrudnienia – byłoby działanie zmierzające do zmian systemowych w ochronie zdrowia, o co OZZL zabiega od lat. Pan Prezes, jako działacz PO – partii rządzącej,  mógłby się do tego przyczynić.

 

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Krajowy OZZL podejmie wszelkie kroki w przypadku, gdyby w szpitalu w Siedlcach doszło do łamania praw pracowniczych lub podejmowane były działania  utrudniające działalność związkową albo jakiekolwiek represje wobec działaczy OZZL.

 

W odpowiedzi na Pana pytanie o reprezentatywność OZZL jako organizacji ponadzakładowej, informujemy, że OZZL  jest ponadzakładoorganizacją związkowa uznaną przez sąd  za reprezentatywną na podstawie art. 24117 § l pkt 2 kodeksu pracy.

 

 

Przesyłamy wyrazy szacunku

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie