12 lutego 2013

 

 

Na prośbę założycieli przedstawiamy informację o powstaniu Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Informacja poniżej:

 

Dnia 30 listopada 2012r zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Lekarzy Polskich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX wydział KRS pod numerem 000442422. Celem stowarzyszenia jest :

– zniesienie ograniczeń w możliwości wykonywania zawodu dla lekarzy z I stopniem specjalizacji

– skonsolidowanie środowiska lekarskiego

– walka o prawa pacjentów do dostępu do wykwalifikowanej opieki lekarskiej

– walka o odszkodowanie dla pokrzywdzonych finansowo z powodu ograniczenia możliwości   wykonywania zawodu

– walka o pozostanie polskich lekarzy w Polsce

– walka o stworzenie warunków pracy i płacy dla młodych lekarzy w Polsce, ułatwiających podjęcie decyzji o pozostaniu w kraju.

Zarząd SLP zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji i stowarzyszeń lekarskich o propagowanie naszych celów i poinformowanie swoich członków o możliwości wstąpienia w szeregi SLP

Kontakt na stronie : www.slp1.pl lub tel. 042 604-718-960

mail: lek.jedynkowicz@wp.pl

pozdrawiamy SLP

PS.

SLP jest niezależne od OZZL