12 maja 2012

Potwierdzają się zarzuty OZZL, że minister zdrowia znowu złamał Konstytucję!

 

Komunikat ZK OZZL

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że uzyskał opinię prawną wybitnego konstytucjonalisty prof. Marka Chmaja w przedmiocie oceny zgodności przepisu § 6 ust. 1 pkt 6c rozporządzenia MZ z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, który nakłada na lekarzy obowiązek zaznaczania na recepcie 100% odpłatności za lek, gdy jest on wypisywany poza zakresem refundacji – z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 

Najważniejsze wnioski z opinii są następujące:

 

 1. Norma Rozporządzenia nakładająca na lekarzy obowiązek oznaczenia odpłatności za lek, gdy jest on przepisywany poza zakresem refundacji, stoi w sprzeczności z wytycznymi zawartymi w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W konsekwencji, § 6 ust. 1 pkt. 6c Rozporządzenia jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
 2. Nałożenie na lekarzy powyższego obowiązku stoi w oczywistej sprzeczności z celem w/w ustawy.
 3. Przepis rozporządzenia nakładający na lekarzy obowiązek oznaczenia odpłatności za lek, gdy jest on przepisywany poza zakresem refundacji (§ 6 ust. 1 pkt. 6c) stoi w kolizji z innym przepisem tego samego rozporządzenia, pozwalającym na wypisywanie na recepcie leków przy użyciu nazw międzynarodowych (§ 6 ust. 1 pkt. 1). Taki sposób formułowania przepisów narusza zasady poprawnej legislacji. W konsekwencji prowadzi to do naruszenia zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wyrażonymi w art. 2 Konstytucji.

 

Pełna treść opinii jest na stronie internetowej OZZL – tutaj

 

Powyższa opinia potwierdza zarzuty, jakie OZZL sformułował w dniu 17 lutego br. w liście do ministra zdrowia, zawierającym ocenę projektu w/w rozporządzenia w sprawie recept. Minister zdrowia zignorował stanowisko OZZL.

 

ZK OZZL prześle opinię prof. Marka Chmaja do wiadomości ministra zdrowia i premiera RP z wnioskiem o odpowiednią zmianę przepisów rozporządzenia w sprawie recept. W razie braku pozytywnej reakcji ministra, ZK OZZL podejmie inne kroki prawne.

 

Zarząd Krajowy OZZL

 

Krzysztof Bukiel

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie