26 stycznia 2016

 

W ostatnią sobotę – 23 stycznia 2016r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie Porozumienia Organizacji Lekarskich POL, czyli przedstawicieli następujących organizacji lekarskich: Federacji Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia.

 

Na wstępie omówiono kwestie komunikacji miedzy  podmiotami tworzącymi POL. Uczestnicy zgodnie  uznali, że niezbędne jest  usprawnienie komunikacji  i  częstsza niż dotychczas wymiana informacji między trzema organizacjami.

W czasie dyskusji zebrani ocenili sytuację jaka powstała w systemie Ochrony Zdrowia po ostatnich wyborach i zmianach kadrowych w Ministerstwie Zdrowia.

Za priorytetowe sprawy w obszarze wspólnych działań  uznano:

1. Kwestie związane z nowelizacją ustawy refundacyjnej.  Prezes federacji PZ Jacek Krajewski przekazał informacje o działaniach podejmowanych przez FPZ w sprawie zmian ustawy.  Po dyskusji  uzgodniono, że do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła  wystosowane zostanie w najbliższym tygodniu  wspólne pismo  z propozycjami zmian w ustawie.

Pismo  – tutaj .

2. Wprowadzanie e-zwolnień. Po wymianie uwag na temat wprowadzanego aktualnie systemu e-zwolnien i przedstawieniu przez wiceprezesa Federacji Wojciech Pacholickiego przebiegu rozmów  w Centrali ZUS,  POL postanowił rekomendować lekarzom NIEKORZYSTANIE z tego narzędzia do czasu jego poprawienia .

Federacja PZ wystąpi również  do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z pismem postulującym wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych 

3. Współpraca POL z samorządem lekarskim. Zebrani  uznali za koniecznie  dalsze zacieśnianie współpracy z organami samorządu lekarskiego.

 

W spotkaniu uczestniczyli

Ze strony Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia – prof. Andrzej Grzybowski, Violetta Fiedler – Łopusiewicz;  Włodzimierz Hoffmann;  Renata Grabowska

Ze strony OZZL  Krzysztof Bukiel ; Zdzisław Szramik; Wojciech Sulka;  Piotr Watoła

Ze strony Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski i Wojciech Pacholicki