21 listopada 2015

 

W dniu 20 listopada 2015 roku w czasie posiedzenia ZK OZZL odbyło się spotkanie  Zarządu z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów (PR) OZZL. Porozumienie Rezydentów jest strukturą poziomą, której celem jest zajęcie się wyłącznie problemami lekarzy rezydentów i lekarzy specjalizujących się na podstawie innych form. 

Porozumienie Rezydentów współpracuje też z lekarzami specjalizującymi się, nie będącymi członkami OZZL. 

Porozumienie Rezydentów jest reprezentowane przez działających  wspólnie:  Zarząd Porozumienia (wybrany przez członków Porozumienia) oraz Pełnomocnika ZK OZZL ds. rezydentów (wybranego przez ZK OZZL). 

Porozumienie Rezydentów ma dużą samodzielność co do określenia swoich celów, programu swoich działań, podejmowanych konkretnych kroków. Nie mogą one być sprzeczne z programem OZZL. OZZL finansuje działanie Porozumienia. 

 

W dniu 20 listopada 2015 roku Zarząd Porozumienia wraz  z Pełnomocnikiem ZK OZZL ds Rezydentów zdecydowali o wysłaniu listu do Ministra Zdrowia, w którym przedstawili oczekiwania rezydentów i poprosili o spotkanie z ministrem. Zarząd przyjął też „Deklarację” PR.Oba dokumenty przedstawiamy niżej.

ZK OZZL

 

list PR do ministra zdrowia oraz Deklaracja PR – tutaj