24 listopada 2015

 

 

Zarząd Krajowy OZZL otrzymał list od ministra zdrowia Konstantego Radziwiłla z prośbą o wskazanie przez lekarzy „niezbędnych zmian w otoczeniu prawnym i praktyce działania polskiego systemu zdrowia”  Pan minister wskazuje na trzy rodzaje zmian:

 

” – najpilniejszych w najbliższym czasie,

 – w całości zależnych od Ministra Zdrowia, tzn.takich, które wymagają jedynie niewielkich lub stosunkowo prostych zmian przepisów wykonawczych będących w gestii resortu,

 – wymagających zmian ustawowych, inicjowanych przez Ministra Zdrowia,

 – stategicznycyh i długofalowych”  

 

Wiemy, że podobny list otrzymała też NRL i – zapewne – inne organizacje lekarskie. 

Pomóżmy ministrowi zdrowia zmienić system ochrony zdrowia na lepszy ! 

 

ZK OZZL 

 

 

list MZ do OZZL – tutaj