30 czerwca 2017

 

Bydgoszcz/ Warszawa 30 czerwca 2017r.

 

List otwarty Porozumienia Zawodów Medycznych do Kongresu PiS

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa jako Porozumienie Zawodów Medycznych, największa reprezentacja pracowników ochrony zdrowia w Polsce, skupiająca wszystkie związki zawodowe poszczególnych zawodów medycznych oraz szereg innych organizacji.

Chcielibyśmy Państwu uświadomić, że Rząd, utworzony przez Prawo i Sprawiedliwość źle traktuje publiczną ochronę zdrowia i jej pracowników, kontynuując w tym zakresie politykę swoich poprzedników. Jakkolwiek wprowadzanych jest szereg zmian organizacyjnych, które mają sprawić wrażenie naprawy systemu, to jednak zasadniczy powód permanentnego kryzysu w publicznej ochronie zdrowia pozostaje nie tknięty. Jest nim skrajne niedofinansowanie w stosunku do zakresu świadczeń – formalnie – gwarantowanych. Polska przeznacza na publiczne lecznictwo najmniejsze środki wśród państw europejskich (licząc odsetkiem PKB lub nakładami na głowę mieszkańca) i sytuacja ta nie zmienia się od lat. Polski pacjent i pracownik służby zdrowia od prawie 30 lat czekają w wolnej Polsce na poprawę swojego losu ale dla rządzących jest zawsze coś ważniejszego niż zdrowie Polaków, na co przeznaczają nasze wspólne pieniądze: dofinansowanie banków, restrukturyzacja górnictwa, reformy administracyjne, dopłaty do PKP i do rolnictwa, budowa stadionów, dróg i autostrad, zwiększenie nakładów na armię, pobudzanie dzietności. Przedstawiony niedawno przez Ministerstwo Finansów projekt wieloletniego planu finansowego do roku 2020 również nie przewiduje zwiększania wydatków na zdrowie. Przedstawiciele obecnego Rządu, z Panią Premier na czele, przekonują Polaków, że spełniają obietnice wyborcze dane obywatelom. Z pewnością nie dotyczy to ochrony zdrowia. Polscy pacjenci i pracownicy publicznej służby zdrowia mogą czuć się oszukani przez polityków PiS.

Jednym z dowodów na to jest rządowy projekt Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne …  przyjęty pośpiesznie przez Parlament. Przewiduje on – de facto – utrwalenie obecnych, niesprawiedliwie niskich płac pracowników medycznych i jest kontynuacją zasady, że podstawą funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia jest wyzysk jej pracowników. Nic dziwnego, że pracownicy ci odchodzą od zawodu lub emigrują w celach zarobkowych. Polscy lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni i inni służą swoją pracą chorym Niemcom, Brytyjczykom, Szwedom, Norwegom, Włochom…, bo w swojej ojczyźnie, przez swoje Rządy są niedoceniani. Czy na tym ma polegać patriotyzm również obecnego Rządu, patriotyzm członków PiS?  

Służba zdrowia to przede wszystkim praca jej pracowników. Nie zastąpią jej ani szpitalne mury, ani nowoczesne wyposażenie. Długo jeszcze nie będzie samoobsługowych szpitali i przychodni. Dlatego Rząd, który lekceważy pracowników służby zdrowia – lekceważy tym samym chorych i ich problemy. Wzywamy Państwa do refleksji w tym zakresie. Prawie każdy z nas był lub będzie kiedyś pacjentem. Ogromna większość z nas będzie zmuszona skorzystać z publicznej ochrony zdrowia. Jej stan jest niezwykle ważny dla zwykłych obywateli. Nie lekceważcie tego, bo – odurzeni sukcesami w innych dziedzinach – nie zauważycie nawet jak obywatele odwrócą się od Was z powodu fatalnej sytuacji w publicznej ochronie zdrowia.

W imieniu PZM

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL  

 

Organizacje zawodowe zrzeszone w Porozumieniu Zawodów Medycznych:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,

Porozumienie Lekarzy Rezydentów OZZL,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii,  

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych  Radioterapii,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia,

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego,

Krajowy Związek Zawodowy  Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, 

Związek Zawodowy  Techników Farmaceutycznych,

Polski Związek Logopedów,

Protest Dietetyków – stowarzyszenie ,

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej.

Związek Zawodowy Lekarzy MSW

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie