26 stycznia 2016

 

Rekomendacja Porozumienia Organizacji Lekarskich w sprawie e-zwolnień.

 

POROZUMIENIE ORGANIZACJI LEKARSKICH POL, czyli przedstawiciele Federacji Porozumienie Zielonogórskie,  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia na spotkaniu w dniu 23.01.2016r uznali, że  aplikacja przygotowana przez ZUS i służąca do wypisywania tzw. e- zwolnień wymaga znaczących poprawek i do czasu ich wprowadzenia POL rekomenduje lekarzom NIEZAKŁADANIE kont na portalu i NIEWYSTAWIANIE zwolnień w systemie elektronicznym ZUS (tzw. e- zwolnień).

 .

Przedstawiciele POL oczekują:

1. Radykalnego uproszczenia systemu wystawiania e-zwolnień tak by rolą lekarza było określenie rozpoznania  i czasu niezdolności do pracy a wszystkie pozostałe elementy procedury (np. określenie adresu pobytu, płatników składek) odbywały się poza obowiązkami lekarza.

2. Stworzenia przez ZUS  interfejsu pozwalającego na swobodne komunikowanie się z systemem e-ZLA aplikacji gabinetowych (dzisiaj lekarz w celu wystawienia zwolnienia musi  logować się  na portalu e-zwolnień, często wielokrotnie w ciągu dnia.)

 

3. Racjonalnego rozwiązania kwestii wystawiania zwolnień lekarskich w sytuacji braku dostępu do internetu ( w aktualnie obowiązującym modelu lekarz musi przewidzieć taka sytuacje i pobrać na zapas pewną pulę numerów, wydrukować pacjentowi zwolnienie a po odzyskaniu dostępu do sieci wprowadzić ręcznie wystawione zwolnienia do systemu ZUS. Dopiero po wprowadzeniu całej puli będzie można otrzymać kolejne numery. O liczbie przyznawanych jednorazowo numerów decydował  będzie ZUS).

 

4. Zmiany sposobu podpisywania wystawionych zwolnień  (dzisiaj możliwe jest użycie podpisu kwalifikowanego, który jest płatny i koszty jego zakupu obciążają lekarza lub przychodnię. Alternatywną metodą autoryzacji jest prywatną profil zaufany  e-puap lekarza – o ile  taki profil posiada).  W ocenie zebranych e-puap, który wymaga przesyłania sms-ów lub maili jest zbyt czasochłonny.  Nie dokonano również oceny jak ten system zadziała jeżeli jednocześnie zaloguje się kilkanaście tysięcy lekarzy.

 

5. Określenie refundacji kosztów związanych z wprowadzeniem systemu e-zwolnień.

 

Wprowadzenie e-zwolnień w obecnym kształcie dla części lekarzy jest niemożliwe, a dla wszystkich korzystających oznacza wydłużenie czasu koniecznego na obsługę administracyjną i tym samym skrócenia pozostałego czasu na wizytę pacjenta. POL nie może się zgodzić na żadne rozwiązanie, które skutkować będzie zmniejszeniem dostępu lekarza dla pacjenta, jak jest właśnie w tym przypadku.

 

Zdaniem POL rozwiązanie wyżej wymienionych problemów jest warunkiem niezbędnym do kolejnego etapu jakim powinien być pilotaż realizowany z określoną grupą lekarzy. Dopiero po jego zakończeniu i analizie wniosków procedura wystawiania e-zwolnień może zostać uznana za gotową do wykorzystania w szerokim zakresie.

 

W ocenie POL lekarze powinni wstrzymać się z korzystaniem z aplikacji e-zwolnień  by pozwolić politykom i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych  na efektywne wykorzystanie dwuletniego okresu przejściowego. Jest to czas wystarczający  na przeprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych i informatycznych.

 

 

Federacja Porozumienie Zielonogórskie

Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie