23 lutego 2010

 

Informacja z regionu mazowieckiego OZZL:

http://www.lekarzpolski.pl/regiony/rmaz/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=167&r=2010&Itemid=99999999&lang=pl 

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Organizacji Terenowej OZZL w Instytucie Reumatologii w Warszawie w dniu 22.02.2010 utworzony został w Komitet Strajkowy. Pierwszą decyzją Komitetu Strajkowego jest ogłoszenie od dnia 24.02.2010 pogotowia strajkowego. W ramach pogotowia strajkowego przeprowadzone zostanie oflagowanie i oplakatowanie budynku szpitala oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat toczącego się sporu zbiorowego. Równocześnie Komitet Strajkowy przedstawi Dyrekcji ofertę rozmów ostatniej szansy, mogących doprowadzić do zawarcia porozumienia. W przypadku fiaska rozmów kolejną decyzją Komitetu Strajkowego będzie ogłoszenie strajku polegającego w pierwszym etapie na powstrzymywaniu się lekarzy od sporządzania dokumentacji niezbędnej do rozliczeń Instytutu z Narodowym  Funduszem Zdrowia.

Obecna sytuacja w Instytucie Reumatologii jest wynikiem trwającego od wielu miesięcy konfliktu pomiędzy OZZL a Dyrekcją szpitala. Wydarzeniem bez precedensu w dotychczasowej historii protestów w służbie zdrowia było w zwolnienie z pracy Przewodniczącego OT OZZL w XI 2009r. Wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło w trakcie trwającego sporu zbiorowego, co spowodowało głębokie wzburzenie środowiska lekarskiego w Instytucie. Decyzja Dyrekcji została również negatywnie oceniona przez Państwową Inspekcję Pracy, która skierowała do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie prof. Sławomira Maślińskiego – Dyrektora Instytutu.

Zwolnienie przewodniczącego organizacji związkowej, stanowiące rażące naruszenie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych umożliwiło zgodnie z art. 17 ustawy przeprowadzenie referendum strajkowego z pominięciem kolejnych etapów sporu zbiorowego. W referendum zakończonym w dn. 3.02.2010 wzięło udział 84% lekarzy uprawnionych do głosowania, z których 71% opowiedziało się za strajkiem.

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie