11 września 2018

 

Tzw. ustawa Szumowskiego napisana jest takim językie, że nawet najtęższe prawnicze głowy mają wątpliwości co do tego komu przysługuje podwyżka pensji zasadniczej do kwoty 6750PLN.

 

Dodatkowego zamieszania narobiły kolejne interpretacje podawane przez ministra, zwłaszcza ta, której nie podpisał, chociaż opatrzył godłem RP i nagłówkiem :Minister Zdrowia. 

 

Taką właśnie interpretację przedstawł minister Szumowski w dniu 1 sierpnia br. na spotkaniu z udziałem kilkudziesięciu przedstawicieli największych zawodowych organizacji lekarskich. 

 

Minster stwierdził wówczas (i potwierdził to „na piśmie” w przedstawionej interpretacji – str. 3 pkt 8 zdanie pierwsze – tutaj do sprawdzenia)  cyt: „Obecnie AOS szpitalne są włączone w ww regulacje” .  Czy takie stwierdzenie budzi jakiekolwiek wątpliwości? Nie ma tutaj żadnego rozróżnienia czy lekarz pracuje wyłącznie w AOS czy trochę w AOS a trochę na oddziale (z oddziałowymi pacjentami). 

 

Później jednak – być może pod wpływem informacji o dużej liczbie lekarzy, którzy chcą skorzystać z podwyżek interpretacja powyższa uległa „modyfikacji”.

 

Na pytanie dwunaste (z całej serii pytań) zadane przez OIL w Warszawie Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało tak: (podpisał: podsekretarz stanu Maciej Miłkowski) 

  

 1. Czy o zwiększone wynagrodzenie zasadnicze może ubiegać się lekarz specjalista pracujący w przyszpitalnej poradni AOS? Wg. interpretacji Ministra Zdrowia lekarz ten może otrzymywać zwiększone do 6750 zł wynagrodzenie. Czy jest to wykładnia prawa?

Ad.12

(…)  Lekarz specjalista u świadczeniodawcy, któremu składa zobowiązanie musi jednocześnie uczestniczyć w udzielaniu świadczeń wykonywanych w warunkach całodobowych lub całodziennych (tj. udziela ich pacjentom leczonym w tych warunkach).

pełna odpowiedź na wszystkie pytania OIL w Warszawie – tutaj 

 

 

Podobną ale nieco „uszczegółowioną” odpowiedź na to samo pytanie uzyskał dyrektor jednego ze szpitali w Krakowie – odpowiedż podpisał dyrektor departamentu dialogu społecznego Jakub Bydłoń – kopia odpowiedzi –  tutaj 

 

część podobna odpowiedzi brzmi tak:

(…)  podwyższenie wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt. 1 ustawy, (…) nie przysługuje [lekarzowi, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w szpitalu] udzielającemu świadczeń WYŁĄCZNIE  w warunkach ambulatoryjnych  

 

uszczegółowienie dotyczy tego – jaką część świadczeń lekarz zatrudniony w AOS szpitalnym powinien udzielać pacjentom szpitalnym aby przysługiwała mu podwyżka do 6750

 

odpowiedź brzmi tak:

 

Lekarz zatrudniony w ramach jednego stosunku pracy w podmiocie lczniczym (…) który w ramach jednego etatu udziela ZARÓWNO świadczeń w warunkach całodobowych i całodziennych, jak i świadczeń ambulatoryjnych powinien mieć podwyższone należne mu wynagrodzenie zasadnicze za jeden pełny etat do kwoty 6750. Ustawodawca (…) nie przewidział bowiem mechanizmu proporcjonalengo obniżania kwoty do której podwyższane ma być wynagrozenie zasadnicze lekarza spełnającego arunki określone w art. 4 ust. 3 w zależności od tego w jakiej części etatu lekarz ten udzial swiadczeń w warunkach całodziennych i całodobowych, a w jakiej w warunkach ambulatoryjnych.

 

 

Z ostanich dwóch odpowiedzi (wiceministra Miłkowskiego i dyrektora Bydłonia) wynika wniosek, że 

 

– wystarczy aby lekarz zatrudniony w szpitalnym AOS przyjął (skonsultował) w ciągu miesiąca JEDNEGO PACJENTA SZPITALNEGO – aby takiemu lekarzowi przysługiwała pensja zasadnicza w wysokości 6750 PLN.

 

W takiej sytuacji pojawia się ZASADNICZE PYTANIE PRAWNE: czy przepis prawa, który różnicuje wysokość wynagrodzenia lekarzy (mających te same kwalifikacje i wykonujących tę samą pracę)  – w zależności od tego czy jednym z pacjentów przyjętych w ciągu miesiąca przez lekarza jest pacjent szpitalny – nie łamie kodeksu pracy, a zatem czy nie jest niekonstytujcyjny? 

 

 

wyjątek z kodeksu pracy: 

 

Art.  183c [Prawo do jednakowego wynagrodzenia]

§  1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.
§  2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.
§  3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.
 
 
Krzysztof Bukiel 

 

   

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie