28 września 2011

KOMUNIKAT PRASOWY

Regionu Śląskiego OZZL  z dnia 28 września 2011 roku

 

 

            W dniu 28 września 2011 r. w Tychach odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. W posiedzeniu brali udział zaproszeni goście, w tym członek Naczelnej Rady Lekarskiej oraz członek Śląskiej Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

             Prezydium po zapoznaniu się m.in. z opiniami zaproszonych lekarzy oraz z opiniami adwokata   z kancelarii prawnej obsługującej ZR Śl. OZZL i po szczegółowej dyskusji postanowiło m.in.:

 

 

1.        Przyjąć stanowisko, w którym stanowczo protestuje przeciwko takim działaniom części władzy publicznej tj. części Zarządu Województwa Śląskiego oraz niektórych samorządów powiatowych , które można odczytać jako poparcie  dla:

 

· naruszania konstytucyjnego prawa pacjenta do równego dostępu do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych (naruszanie to polega na: zamykaniu oddziałów szpitalnych przez niektórych pracodawców, nawet  z naruszeniem prawa,  nadmiernym ograniczaniu zatrudnienia personelu medycznego  w oddziałach szpitalnych, co może zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów,  zatrudnianiu lekarzy na umowy cywilnoprawne celem ominięcia przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku lekarza, chroniących także  bezpieczeństwa pacjentów);

 

· dyskryminacji grupy zawodowej lekarzy oraz bezprawnego utrudniania prowadzenia legalnej działalności związkowej przez OZZL, w tym również bezprawnego zwalniania oraz dyskryminacji przewodniczących,  członków zarządów i innych działaczy związkowych oraz  lekarzy czynnie wspierających OZZL.

 

 

2.        Poprzeć wszystkie organizacje terenowe OZZL, które – będąc w sporze zbiorowym z pracodawcą –  rozpoczną strajk w trybie Art. 17 p.2 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tj. bez rokowań, mediacji i arbitrażu) oraz ogłosić Pogotowie Strajkowe we wszystkich strukturach OZZL w województwie śląskim;

 

Pogotowie Strajkowe polegać będzie m.in. na:

 

· oflagowaniu i oplakatowaniu szpitali i poradni oraz podjęciu działań prawnych zmierzających do jak najszybszego osiągnięcia gotowości do podjęcia czynnej akcji strajkowej (strajku generalnego lekarzy) na wezwanie Śląskiego Komitetu Strajkowego OZZL,

 

· zorganizowaniu pikiet i manifestacji w szpitalach oraz przed siedzibami organów władzy publicznej, które – poprzez swoje działania lub zaniechania –  w istocie popierają bezprawne działania niektórych pracodawców łamiące prawa pacjenta oraz prawa pracownicze i związkowe (pierwsza taka manifestacja odbędzie się przed  Śląskim Urzędem Wojewódzkim w środę dnia 5 października 2011 r. o godz. 17.00),

 

· powołaniu Śląskiego Komitetu Strajkowego OZZL.

 

 

3.        Zażądać niezwłocznego spotkania z Wojewodą Śląskim i Marszałkiem Województwa Śląskiego; złożyć skargi na postępowanie władzy publicznej do Premiera RP, Ministra Zdrowia   i do Rzecznika Praw Pacjenta; złożyć skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy  i do FEMS (Europejska Federacja Związków Zawodowych Lekarzy Etatowych), złożyć skargę – za pośrednictwem  ZK OZZL – do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie dotyczącej postępowania dyrektora Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 

 

 

4.        Zobowiązać ZR do przesłania wszystkim organizacjom  terenowym OZZL szczegółowej instrukcji postępowania na wypadek kontynuowania przez część władzy publicznej działań, które w praktyce oznaczają przyzwolenie na  łamanie lub ograniczanie praw  pacjentów oraz  dyskryminowanie  lekarzy i OZZL.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL

 

lek. med. Maciej Niwiński, Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL

 

Tel. +48501437140

E-mail:  maciejniwinski@wp.pl    slask@ozzl.org.pl 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie