11 lipca 2012

 

Treść listu – niżej:

 

 

Bydgoszcz dnia 11 lipca 2012r.

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA   
LUX MED Sp. z o.o.
Medicover Sp. z o.o.
Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

POLMED S.A.

Szanowni Państwo,

Jak informują nas lekarze, niektóre osoby zarządzające placówkami medycznymi należącymi do Waszych „sieci” zinterpretowały zawieszenie przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej protestu receptowego  jako „deklarację, że najważniejsze przeszkody na drodze do podpisania umów z NFZ zostały usunięte”. W ślad za tym poszły naciski na lekarzy zatrudnionych w Waszych placówkach aby „niezwłocznie” podpisali oni umowy upoważniające ich do w wypisywania recept refundowanych.

Wobec powyższego chcemy Państwu uświadomić, że :

1. NRL była tylko jedną z wielu organizacji lekarskich wspierających „protest receptowy”.

2. Pozostałe organizacje, skupione w POL – Porozumieniu Organizacji Lekarskich, to jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Federacja Pracodawców „Porozumienie Zielonogórskie”, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków – rekomendują dalsze prowadzenie protestu, jedynie w zmienionej formie.

3.Niezależnie od decyzji o zawieszeniu lub kontynuowaniu protestu – żadna z w/w organizacji lekarskich, w tym również NRL (! ) nie uznała iż „najważniejsze przeszkody na drodze do podpisania umów z NFZ zostały usunięte”. Wręcz przeciwnie, wszystkie te organizacje potwierdzają, że w ich opinii, umowa upoważniająca lekarzy prywatnie praktykujących  do wypisywania recept refundowanych jest – w obecnym kształcie – nie do zaakceptowania ze względu na treść §9 ust. 1 pkt. 1 i 1a (kara 200 zł za „nieprawidłowo wypełnioną receptę” i 200 zł za błędne oznaczenie odpłatności za lek). Szczegóły dotyczące naszego stanowiska  są zawarte w Komunikacie  z 6 lipca br. i dostępne m. innymi na stronie : http://ozzl.org.pl/images/stories/Komunikat6lipca.pdf .

Oczekujemy, że zaprzestaną Państwo wywierania nacisku na lekarzy pracujących w Waszych placówkach aby – wbrew własnemu bezpieczeństwu – podpisywali oni niekorzystne dla siebie umowy. Przypominamy, że byłoby to czynem podlegającym  odpowiedzialności karnej (zgodnie z art. 304 Kodeksu Karnego oraz art 388 §1 Kodeksu Cywilnego). Oczekiwalibyśmy raczej z Państwa strony wystąpień do ministra zdrowia i prezesa NFZ aby spełnili oni uzasadnione postulaty lekarzy.

Jeżeli jednak – w Państwa opinii – wypisywanie przez lekarzy leków refundowanych już teraz jest tak ważnym elementem świadczeń, że nie chcą Państwo z tego zrezygnować, proponujemy odpowiednio zmienić umowę podpisywaną z lekarzami i przejąć na siebie koszty kar, wynikających z zapisów  §9 ust. 1 pkt. 1 i 1a umowy (kara 200 zł za „nieprawidłowo wypełnioną receptę” i 200 zł za błędne oznaczenie odpłatności za lek).

Przesyłamy wyrazy szacunku .
Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie