24 listopada 2014

 

 

Treść pisma, które zostało wysłane dzisiaj – poniżej:

 

Bydgoszcz dnia 24 listopada 2014r.

 

Pani

Krystyna Skowrońska

Przewodnicząca

Komisji Finansów Publicznych   Sejmu RP 

Szanowna Pani Przewodnicząca,

W najbliższym czasie przedmiotem prac Komisji Finansów Publicznych będzie projekt ustawy  o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Zawiera on – między innymi – propozycję zmian w  ustawie  o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 3 projektowanej ustawy). Przewidywane zmiany dotyczą tzw. rezydentury, czyli takiego trybu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, który jest finansowany z budżetu państwa.  

Proponuje się wprowadzenie istotnych utrudnień dla lekarzy, odbywających szkolenie specjalizacyjne. Jest to przede wszystkim:  uniemożliwienie zmiany rodzaju specjalizacji odbywanej w ramach rezydentury oraz uniemożliwienie zmiany miejsca odbywania specjalizacji w ramach rezydentury poza dane województwo. 

Uzasadnieniem dla pierwszej z powyższych zmian ma być ograniczenie nadużywania korzystania z rezydentury przez lekarzy, którzy – świadomie – wybierają nie tę specjalizację którą chcieliby zdobyć, ale tę, na którą przyznane są miejsca rezydenckie, a po paru latach przenoszą się na właściwą specjalizację, korzystając po raz kolejny z rezydentury.  Środowisko lekarskie rozumie konieczność ograniczenia takich nadużyć, jednak – jak pokazuje praktyka – jest ich znikoma ilość wśród osób, które zmieniają specjalizację. W większości przypadków zmiana specjalizacji wynika z głębszych i merytorycznie umotywowanych powodów. Nie można takim lekarzom zamykać drogi do kształcenie podyplomowego w ramach rezydentury. Tym bardziej, że środki przeznaczone na rezydenturę nie są formą stypendium albo zasiłku, ale stanowią – przede wszystkim – wynagrodzenie za pracę, którą lekarz rezydent wykonuje.

Powyższy problem powinien być rozwiązany na drodze dialogu społecznego z przedstawicielstwem lekarzy. Dlatego postulujemy, podobnie jak Naczelna Rada Lekarska, aby z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej wykreślić przepis art. 3 pkt 2, a problematykę tam zawartą uregulować na drodze odrębnej nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przeprowadzonej normalnym trybem, z uwzględnieniem konsultacji społecznych z udziałem organizacji lekarskich.   

Uzasadnieniem dla drugiej nowelizacji ( uniemożliwiającej zmianę miejsca odbywania specjalizacji w ramach rezydentury poza dane województwo) ma być dopasowanie rodzaju specjalizacji do potrzeb danego województwa. Uzasadnienie takie jest jednak nieadekwatne do stanu faktycznego. Ilość osób zmieniających województwo w trakcie specjalizacji jest znikoma i w żaden sposób nie zagraża równomierności rozłożenia specjalistów z danej dziedziny. Wprowadzenie takiej restrykcji uderzy w lekarzy, którzy wskutek naturalnych życiowych uwarunkowań zmuszeni są nieraz zmienić miejsce zamieszkania  poza dane województwo i – w związku z tym – zmienić miejsce wykonywania specjalizacji. Przepis zabraniający zmiany województwa w obrębie którego realizuje się szkolenie specjalizacyjne  – nie przynosząc faktycznie żadnych korzyści dla państwa – uderza w uczciwych lekarzy. Dlatego w ocenie OZZL i w powszechnej opinii lekarzy przepis ten nie powinien być w ogóle wprowadzany.  W związku z tym postulujemy aby z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej wykreślić art.3 pkt 4.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

– do wiadomości:

 • Marszałek Sejmu RP Radosław Sikorski,
 • Przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP Tomasz Latos
 • Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie