12 października 2009

 

Jak poinformował przewodniczący Regionu Podlaskiego i sekretarz Zarządu
Krajowego OZZL Ryszard Kijak, do Sądu Rejonowego w Białymstoku wpłynęły 9
października 2009 r. pozwy lekarzy przeciwko Uniwersyteckiemu Szpitalowi
Klinicznemu o odszkodowanie za dyskryminację płacową specjalistów.
Wynagrodzenie zasadnicze znakomitej większości specjalistów z doktoratami i
z wieloletnim stażem, zatrudnionych w USK w Białymstoku na zasadzie umowy o
pracę, waha się w granicach 2.499 zł – 3.064 zł, czyli jest nawet o półtora
tysiąca zł niższe, niż minimalne wynagrodzenie lekarskie, określone przez
Ministerstwo Zdrowia płacą rezydencką. Roszczenia odszkodowawcze lekarzy z
USK w Białymstoku (obejmujące też i odszkodowanie za dyżury) zawierają się w
granicach 37.656 zł – 42.579 zł za 9 miesięcy. Za kilka dni podobne pozwy
złożą także lekarze ze Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy, których
zarobki kształtują się podobnie jak w białostockim USK. Stawki wynagrodzenia
zasadniczego lekarzy w tych szpitalach są jednymi z najniższych w kraju.

O dalszych losach pozwów poinformujemy w odpowiednim czasie.