27 września 2010

 

Przedstawiamy (na podstawie strony internetowej Rady UE) przyjęte w dniu 13 września 2010 roku dokumenty dotyczące tzw. dyrektywy transgranicznej, to jest:

 

1. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej – Przyjęte przez Radę w dniu 13 września 2010 r. dokument w PDF – tutaj

 

 

dostępny także na stronie:

http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Result&typ=Latest&lang=PL&fc=REGAISPL&srm=25&md=400&ssf=FT_DATE+DESC&dd_FT_DATE=&cmsid=640&srs=151

 

 

 

2. Uzasadnienie do Stanowisko Rady    dokument w PDF – tutaj

 

Dostępny także na stronie:

http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Result&typ=Latest&lang=PL&fc=REGAISPL&srm=25&md=400&ssf=FT_DATE+DESC&dd_FT_DATE=&cmsid=640&srs=126

 

Najważniejszą zmianą w stosunku do poprzedniego projektu dyrektywy jest wyraźne ograniczenie jej stosowania do leczenia zagranicznego

 

cyt:

Art.1ust. 4

Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów ustawowych ani wykonawczych państw

członkowskich dotyczących organizacji i finansowania opieki zdrowotnej w sytuacjach

niezwiązanych z transgraniczną opieką zdrowotną. W szczególności żaden przepis

niniejszej dyrektywy nie zobowiązuje państwa członkowskiego do zwrotu koszt opieki

zdrowotnej świadczonej przez świadczeniodawców  działających na jego terytorium, jeżeli

tacy świadczeniodawcy nie są częścią systemu zabezpieczenia społecznego lub

publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa członkowskiego.

 

To oczywiście nie oznacza, iż przepisów dyrektywy nie będzie można wykorzystać również do zasad stosowanych w ramach leczenia krajowego, ale – z pewnością – droga się wydłuży.

 

 

K.B.