23 września 2013

 

Bydgoszcz dnia 23 września 2013r. 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie propozycji zmiany sposobu finansowania tzw. etatu rezydenckiego lekarzy specjalizujących się

 

W związku z informacją, że ministerstwo zdrowia planuje aby lekarze specjalizujący się w ramach tzw. etatu rezydenckiego, finansowanego z budżetu państwa, zwracali państwu kwotę otrzymanego wynagrodzenia w przypadku podjęcia pracy zagranicą, Zarząd Krajowy OZZL przypomina: pieniądze jakie otrzymuje lekarz rezydent stanowią wynagrodzenie za pracę, nie są ani pomocą socjalną, ani stypendium od państwa. Żądanie zwrotu tych pieniędzy pod jakimkolwiek pozorem jest zatem niedopuszczalne – tak ze względów moralnych jak i prawnych. Kodeks pracy nie pozwala na zatrudnianie bez wynagrodzenia, a nawet nie pozwala pracownikowi na zrzeczenie się wynagrodzenia. Dodać wypada, że lekarze rezydenci stanowią  obecnie – w wielu szpitalach – wręcz podstawę kadry lekarskiej wobec „obłędnej” polityki redukcji kosztów funkcjonowania szpitali za wszelką cenę.

 

OZZL podziela troskę rządzących o to, aby lekarze, którzy zdobędą wykształcenie i specjalizację w Polsce – tutaj też wykonywali swój zawód i nie emigrowali do innych krajów. Aby ten cel był powszechnie realizowany muszą być jednak spełnione następujące warunki, które obecnie są dalekie od spełnienia:

– lekarz musi zarabiać godziwie ZA JEDEN ETAT,  a nie być zmuszany do pracy ponad siły w wielu miejscach lub na wielu etatach,

– muszą istnieć możliwości (prawne, organizacyjne, materialne) bezproblemowego dokształcania się lekarza i jego rozwoju zawodowego,

– lekarz nie może w swojej pracy poświęcać nadmiernej energii i czasu na rzeczy nie związane z leczeniem,  a warunki jego pracy muszą być bezpieczne, 

– musi zostać zaprzestany bezprzykładny atak ze strony rządzących na lekarzy obwinianych o wszelkie kłopoty związane z uzyskaniem pomocy lekarskiej przez pacjentów, których faktycznym powodem jest niewydolność organizacyjna i finansowa systemu publicznej opieki zdrowotnej.  

 

OZZL wzywa ministerstwo zdrowia do podjęcia dialogu społecznego ze środowiskiem lekarskim na temat: jak ograniczyć emigrację lekarzy polskich za granicę.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu    

 

Oświadczenie  przyjęte podczas posiedzenia ZK OZZL w dniu 20 września 2013r.  

 

 

 

 

patrz też artykuł związany z w/w problemem:

http://www.medexpress.pl/start/rezydenci-nie-bojcie-sie/21699/

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie