15 lipca 2011

Bydgoszcz dnia 15 lipca 2011r.

 

Parodia dialogu społecznego w wykonaniu NFZ i Minister Zdrowia

 

Oświadczenie ZK OZZL

Zarząd Krajowy OZZL protestuje przeciwko sposobowi, w jaki Narodowy Fundusz Zdrowia oraz minister zdrowia, nadzorująca Fundusz  prowadzą „dialog społeczny” w sprawie zasad finansowania i rozliczania refundowanych świadczeń zdrowotnych. Jest to w istocie parodia dialogu: Fundusz dobiera sobie partnerów do rozmowy wg własnego widzimisię, manipuluje nimi i rozgrywa dla własnych celów.  Zachowuje się, jakby dysponował swoimi prywatnymi pieniędzmi, a nie środkami publicznymi, których wydatkowanie podlega nadzorowi społecznemu. 

Ostatnim przykładem takiego zachowania  jest sposób wprowadzania „Zarządzenia prezesa NFZ  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna”. Jego treść prezes NFZ uzgodnił z minister zdrowia oraz z przedstawicielami wybranej przez siebie jednej z organizacji świadczeniodawców, o czym poinformowano na stronie internetowej NFZ. Jednocześnie Fundusz stwierdził kategorycznie, że nie będzie podejmował rozmów z inną organizacją świadczeniodawców (co najmniej tak samo reprezentatywną dla POZ jak w/w ) tylko dlatego, że uważa tę organizację za niemerytoryczną i obrażającą rząd. Na samym końcu na stronie internetowej NFZ ukazała się informacja, że rozpoczynają się „konsultacje” w sprawie rozporządzenia,  którego treść już wcześniej przesądzono na drodze trójstronnego uzgodnienia.  

W związku z powyższym rodzą się istotne pytania:

·         Jakie są zasady doboru uczestników „dialogu społecznego” przez NFZ ? 

·         Czy prezes Funduszu lub minister zdrowia mają prawo wybierać wg własnego uznania partnerów (organizacje świadczeniodawców) z którymi dokonują uzgodnień w sprawie zasad finansowania i rozliczania refundowanych świadczeń zdrowotnych?

·         Czy poglądy polityczne członków organizacji świadczeniodawców lub ich  stosunek wobec rządzących mogą dyskwalifikować z udziału w rozmowach z NFZ na temat zasad finansowania refundowanych świadczeń zdrowotnych? 

·         Jaki mają sens i cel „konsultacje” społeczne prowadzone w sprawie decyzji, które już zostały przesądzone? 

·         Czy sposób finansowania i rozliczania środków publicznych przeznaczanych na świadczenia zdrowotne może być ustalany bez  nadzoru społecznego?

Zarząd Krajowy OZZL zwrócił się z powyższymi pytaniami do Rzecznika Praw Obywatelskich, prosząc o interwencję w tej sprawie oraz do Minister Zdrowia ( nadzorującej NFZ) i Premiera RP.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel –  przewodniczący Zarządu

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie