25 marca 2015

 

 

Stanowisko ZK OZZL – tutaj w pdf

 

oraz tekst poniżej 

 

Bydgoszcz dnia 25 marca 2015r.

Stanowisko ZK OZZL

w sprawie tzw. pakietu onkologicznego.

Oceniając dotychczasowy przebieg realizacji tzw. pakietu onkologicznego ZK OZZL stwierdza, że nadal aktualne jest wezwanie skierowane przez OZZL do Rządu RP aby zaprzestać limitowania świadczeń onkologicznych, bo jest to barbarzyństwo.  

Pakiet onkologiczny, który miał znieść to limitowanie, w rzeczywistości zmienił tylko jego formę z bezpośredniej, dokonywanej przez NFZ na pośrednią, ukrytą pod różnymi biurokratycznymi barierami, z którymi muszą się borykać lekarze i tzw. świadczeniodawcy.

Niewielka ilość chorych onkologicznie, która skorzysta na wprowadzeniu „pakietu”, nie jest w stanie ukryć jeszcze większej ilości chorych, dla których droga do diagnozowania i leczenia choroby nowotworowej wydłuży się. Jedynym pewnym beneficjentem „pakietu” jest NFZ, który zamierza „kupić” większą ilość świadczeń za tę samą lub niższą kwotę. Spektakularnym dowodem porażki „pakietu” jest fakt, że nawet lekarze – parlamentarzyści koalicji rządowej nie korzystają z niego w swojej praktyce lekarskiej, uznając, że byłby dla nich przeszkodą w leczeniu i diagnozowaniu chorych (o czym mówili w czasie audycji telewizyjnej).

OZZL wzywa rząd do zaprzestania traktowania problemów służby zdrowia wyłącznie w kategoriach propagandowych i politycznych i do szacunku wobec chorych ludzi. Musi się to wiązać również ze wzrostem publicznych nakładów na ochronę zdrowia (przy obecnym „koszyku świadczeń gwarantowanych) do co najmniej 7% PKB.  OZZL podziela opinię wyrażoną w liście lekarskich towarzystw onkologicznych do Ministra Zdrowia i Premiera RP, że konieczne jest podjęcie na nowo merytorycznej dyskusji dotyczącej organizacji leczenia onkologicznego w Polsce, przy czym bezwzględnym priorytetem muszą być: nielimitowanie diagnostyki i leczenia oraz odbiurokratyzowanie pracy lekarza.  

Zarząd Krajowy OZZL   

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

Otrzymują:

 – media,

– Minister Zdrowia