5 czerwca 2020

 

Bydgoszcz dnia 5 czerwca 2020r

Oświadczenie

Zarząd Krajowy OZZL zdecydowanie sprzeciwia się wprowadzeniu do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przepisu o tzw. „listach intencyjnych” zapewniających dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, dających pierwszeństwo w odbywaniu szkolenia specjalizacyjnego i gwarantujących zatrudnienie w określonej jednostce prowadzącej szkolenie.

W ocenie OZZL, podobnie jak praktycznie wszystkich środowisk i organizacji lekarskich, powyższe rozwiązanie przyczyni się do powstania patologicznych zachowań będących wyrazem nepotyzmu i korupcji. Może również podzielić środowisko lekarskie, skutkując brakiem zaufania zarówno do organów nadzorczych, jak i kolegów i koleżanek lekarzy.

ZK OZZL uznaje dotychczasowe rozwiązania opierające postępowanie kwalifikacyjne do szkolenia specjalizacyjnego na wyniku powszechnego Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego za jedyną wystarczająco sprawiedliwą i przejrzystą formę weryfikacji kompetencji Studentów Kierunków Lekarskich i Lekarsko-Dentystycznych.

Zwracamy się do Parlamentarzystów RP o spowodowanie aby przedmiotowy przepis nie pojawił się w ostatecznej wersji ustawy.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Otrzymują:

Prezydent RP

Senacka komisja Zdrowia,

Marszałek Senatu

Sejmowa Komisja Zdrowia

Marszałek Sejmu

Media