21 listopada 2017

 

Bydgoszcz 22 listopada 2017 r

Do wszystkich lekarzy w Polsce !

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Lekarze !

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wzywa wszystkich lekarzy w Polsce do dostosowania czasu pracy do obowiązujących norm czyli do 48 godzin tygodniowo wraz z nadgodzinami i dyżurami. Przepracowani i nadmiernie zmęczeni lekarze są bowiem zagrożeniem dla siebie i swoich pacjentów.

Lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę powinni wypowiedzieć tzw. klauzulę opt –out (jeśli ją wcześniej podpisali) i najlepiej aby zrobili to do końca listopada br.. Wówczas wypowiedzenie odniesie skutek od 1 stycznia 2018 roku (niezależnie czy zostanie złożone 1 czy 30 listopada).  Obowiązujący miesięczny okres wypowiedzenia klauzuli opt – out jest ustalony ustawowo. Żaden przepis niższego rzędu, również umowa między pracownikiem a pracodawcą, nie może przewidywać mniej korzystnych rozwiązań dla pracownika (czyli dłuższego okresu wypowiedzenia klauzuli opt-out ) niż przepisy ustawowe.

Lekarze zatrudnieni na podstawie umowy cywilno prawnej powinni – w trybie przewidzianym w tej umowie – wypowiedzieć pracę powyżej 48 godziny tygodniowo.  

Wypowiedzenie klazuli opt out jest normalnym korzystaniem z uprawnień przysługujących lekarzowi. Nie jest protestem, ani tym bardziej „radykalnym protestem”, jak to próbują przedstawić niektórzy politycy partii rządzącej. Nie jest też „porzucaniem chorych”. Lekarz, który nie podpisał klauzuli opt-out albo ją wypowiedział, pracuje z reguły i tak znacznie dłużej niż przeciętny pracownik w naszym kraju bo może być zobowiązany do pełnienia 2-3 dyżurów miesięcznie. Jeżeli w takiej sytuacji, szpitale w Polsce nie będą w stanie normalnie funkcjonować, to dowodzi głębokiej patologii systemu publicznej ochrony zdrowia. Winę za to ponoszą kolejne rządy RP, z obecnym włącznie, bo nie potraktowały one problemów publicznej ochrony zdrowia w sposób poważny.  W takiej sytuacji dostosowanie czasu pracy przez lekarzy do obowiązujących norm staje się wręcz nakazem moralnym bo zmusi rządzących do podjęcia działań na rzecz naprawy wieloletnich zaniedbań. W przeciwnym razie Polacy będą – jak dotychczas – leczeni przez przemęczonych lekarzy, którzy są bardziej podatni na popełnienie pomyłki lub błędu lekarskiego, co może zagrażać zdrowiu lub życiu chorych.

Zarząd Krajowy OZZL 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie