28 sierpnia 2018

 

list został wysłany teraz drogą elektroniczną do MZ. Jego treść poniżej: 

 

Bydgoszcz dnia 28 sierpnia 2018 r

Pan

Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

List otwarty

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracamy się do Pana w formie listu otwartego, bo chcemy aby przedstawiony przez nas problem stał się powszechnie znany.

Apelujemy do Pana aby potwierdził Pan oświadczenie, złożone przez Pana publicznie w dniu 1 sierpnia 2018 roku w siedzibie NIL wobec kilkudziesięciu przedstawicieli największych organizacji lekarskich, że lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w szpitalach mających kontrakt z NFZ i pracujący wyłącznie w Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej, prowadzonej przez ten szpital są uprawnieni do podwyżki pensji zasadniczej do kwoty 6750 PLN (na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw), podobnie jak inni lekarze zatrudnieni w tym samym szpitalu, jeżeli złożą zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 przedmiotowej ustawy.

Oczekujemy takiego potwierdzenia, bo dyrektorzy niektórych szpitali odmawiają przyznania podwyżki lekarzom zatrudnionym w szpitalach i pracujących wyłącznie w przyszpitalnych przychodniach, opierając się – podobno – na stanowisku urzędników NFZ. W ocenie OZZL taka interpretacja przepisów ustawy byłaby niezgodna z konstytucyjną zasadą równości i zakazu dyskryminacji oraz z przepisami kodeksu pracy.

Wyrażamy obawy, że brak jednoznacznego oświadczenia z Pana strony spowoduje chaos i niepokój społeczny w wielu szpitalach. Lekarze zatrudnieni (wyłącznie) w przyszpitalnych przychodniach nie pozwolą sobie bowiem na gorsze traktowanie, a OZZL z pewnością wesprze ich w staraniach o przestrzeganie przepisów prawa.

Chcemy również aby miał Pan świadomość, że wielu dyrektorów szpitali próbuje – w różny sposób – utrudniać lekarzom skorzystanie z przysługujących im uprawnień do wzrostu wynagrodzenia. Dotyczy to również lekarzy, którzy chcą zrezygnować z dotychczasowej umowy cywilno prawnej i wrócić do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

UWAGA!

 

TUTAJ  w formie pdf przedstawiona jest treść deklaracji = interpretacji ustawy, jaką w dniu 1 sierpnia 2018 roku przedstawił minister zdrowia Łukasz Szumowski na spotkaniu z kilkudziesięcioma prezdstawicielami największych organizaji lekarskich zawodowych – patrz punkt 8 – strona 3 pierwsze zdanie. 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie