28 sierpnia 2015

 

 

Bydgoszcz dnia 28 sierpnia 2015r.

 

 

Stanowisko Prezydium ZK OZZL 

w sprawie referendum 6 września i poparcia dla JOW

 

W związku ze zbliżającym się ogólnokrajowym referendum w dniu 6 września br. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wzywa do powszechnego udziału w referendum i do głosowania ZA wprowadzeniem większościowej ordynacji wyborczej do Sejmu, opartej o JOW – jednomandatowe okręgi wyborcze.

W ocenie OZZL wprowadzenie ordynacji wyborczej opartej o JOW jest konieczne aby zmienił się charakter dyskusji publicznej w Polsce, również tej dotyczącej ochrony zdrowia. Dzisiaj bowiem – przy ordynacji proporcjonalnej i partyjnej – gdy posłowie liczą się bardziej z opinią władz swojej partii, niż głosem społeczeństwa, dyskusja ta ma charakter jałowej i wyniszczającej międzypartyjnej walki. Argumenty merytoryczne mają w niej znaczenie drugorzędne, a najważniejsze jest to, czy dane rozwiązanie jest za czy przeciw interesowi określonego ugrupowania. Skutkuje to brakiem skutecznych rozwiązań problemów w wielu dziedzinach życia społecznego. Publiczna ochrona zdrowia jest tego najlepszym przykładem.   

OZZL należy do społecznego ruchu na rzecz JOW od roku 2000.

Prezydium Zarządu Krajowego OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu